ANNELIES DE JONGE

De financiële middelen van de gemeente Zutphen zijn momenteel beperkt, reden ook voor Annelies de Jonge, wethouder Economische Zaken, om juist nu de goede keuzes te maken die de kracht van de stad versterken. “Belangrijke zaken zoals het ondernemersklimaat, daar kunnen we niet op bezuinigen.”

De afgelopen tijd is in het kader van onderwijs en arbeidsmarkt gekeken welke branches voor de grootste vraagstukken stonden. Daar rolden vijf sectoren uit: techniek (net als in de rest van Nederland), horeca, zorg, ICT en groenbedrijven. “Er is een nijpend tekort aan hoveniers en hoewel groenbedrijven fantastisch leveren op sociaal ondernemen, is het ingewikkeld om personeel vast te houden en erin te investeren”, aldus De Jonge. “Er komt nu een coöperatie, waar wij als gemeente een deel van het werk in onderbrengen. Groenbedrijven verdelen dat onderling en investeren samen in personeel, zonder grote bedrijfsrisico’s. Juridisch en wettelijk is dat toegelaten. Ook het Graafland College en het zomercollege hebben interesse. En ik hoop uiteraard dat de provincie aansluit voor de aanbesteding van groenbestekken in Zutphen. Als het werkt, is het wellicht iets voor de hele regio.”

Fantastisch palet
Een tweede nieuwtje betreft de oprichting van een techniekschool, werktitel Techniekfabriek, die zich richt op mensen zonder startkwalificaties, zoals mbo niveau 1 en 2 en mensen in de bijstand. De gemeente werkt hierin samen met onderwijs en ondernemers. “De Technicampus in Deventer richt zich op niveau 3 en 4, Apeldoorn op niveau mbo 4 en hoger, hbo en wo. Wij zitten op mbo 1 en 2 en de zij-instromers met een duidelijke relatie met het vmbo en het primair onderwijs. Zo zetten we als regio een fantastisch palet neer”, verklaart De Jonge. “We zetten in op het primair onderwijs om kinderen te enthousiasmeren. Ander doel is meer mensen aan het werk te krijgen, vanuit sterke samenwerking met ondernemers, en zo het ondernemersklimaat te verbeteren.”

Ook het uitdiepen van de industriehaven naast De Mars moet het vestigingsklimaat van Zutphen een impuls geven. “Daar bevinden zich veel ondernemers in bulkgoederen. Doel is dat die materialen veel beter aan- en afgevoerd kunnen worden. Dat is noodzaak en kan ook veel opleveren. Bedrijven hebben de haven nodig om te kunnen uitbreiden. Daarnaast draagt de haven bij aan CO2-reductie door afname van het aantal vrachtwagens dat nu continu heen en weer rijdt. En het trekt wellicht ook nieuwe bedrijven in Zobulkgoederen aan.” Al met al is De Jonge positief over de lokale economie. “Het gaat heel goed, de banengroei zet door, het aantal kavels in optie groeit, net als de verkoop van kavels en het aantal bedrijfsuitbreidingen. Dat geldt voor sectoren waar Zutphen van origine sterk in is – zorg en semipublieke sector, maar ook voor de horeca die net als de detailhandel profiteert van de toename in toerisme.”

Zorgen Eefde-West
Uitdagingen zijn er ook, benadrukt De Jonge, wijzend op Eefde-West. In dit gebied is de afgelopen tijd veel gebeurd: aanleg van de rondweg N348, drie windmolens met nog drie als optie, plannen voor een zonnepark en de ontwikkelingen op De Mars. “Bewoners hadden meermalen het gevoel overvallen te worden. Daarom willen wij, de gemeente Lochem en de provincie onze betrokkenheid tonen en laten zien dat we hen serieus nemen”, zegt ze. Met name het hoge aantal gevallen van kanker plus het feit dat relatief veel mensen eraan overlijden, heeft haar doen schrikken. “We willen weten of dit klopt en zo ja, wat de oorzaak is. Daarom hebben de gemeenten Zutphen en Lochem de GGD opdracht gegeven tot een kankerclusteronderzoek. Dat moet uitwijzen of er een oorzakelijk verband is tussen de uitstoot van bedrijven op De Mars en het ontstaan van kanker. Als dat zo is, moeten we uiteraard maatregelen nemen.”

Mocht uit het onderzoek blijken dat er geen verband is, volgt nader onderzoek. “Denk aan grondwateronderzoek en dergelijke. We willen er alles aan doen om de oorzaak te achterhalen. Zo hopen we het vertrouwen bij de inwoners van het gebied te herstellen. Daartoe hebben we een groep gevormd met daarin de gemeenten Zutphen en Lochem, de Dorpsraad Eefde en een aantal bewoners om onderwerpen door te spreken en hen op tijd te informeren.”

Hanze herleeft
Een ander actueel issue is de Interreg-subsidie voor de Hanzesteden. Hiervoor hebben de provincies Gelderland en Overijssel, het Nationaal Bureau voor Toerisme, de veertien Hanzesteden (waaronder ook Duitse steden) en het Bureau Toerisme Achterhoek, Veluwe en Arnhem-Nijmegen de handen ineengeslagen. “Het Hanzestedenverbond komt opnieuw tot leven en geeft het toerisme een impuls. De subsidie is bedoeld voor ondernemers in Hanzesteden die nieuwe producten ontwikkelen”, vertelt De Jonge. “Daarnaast hebben we ook aanvullende fietsroutes ontwikkeld, zodat ondernemers in het achterland van de Hanzesteden ook profiteren van de groeiende stroom toeristen.”

De energietransitie is eveneens iets wat De Jonge bezighoudt. “Op De Mars proberen we een microgrid te realiseren, waarbij bedrijven worden gekoppeld in een elektriciteitssysteem dat draait op wind- en zonne-energie. De energie wordt onderling verdeeld en wat overblijft, gaat de wijk in.” Het microgrid verkeert nu in de planfase. “De handtekeningen zijn nog niet gezet, maar we hebben al wel bedrijven aan tafel die het kunnen aanleggen, dus het is verder dan een idee. Dit plan past binnen de ambitie van Zutphen om het meest circulaire bedrijventerrein van de regio te hebben.”

- Advertentie -