Het college van B&W van Zutphen wil jaarlijks 2,1 miljoen euro vrij maken voor de sociaaleconomische versterking van Zutphen en Warnsveld. Dit staat in de Strategische Agenda (de begroting) 2017.

Het college wil met het geld de binnenstad en het woonklimaat versterken, meer mensen aan werk helpen en het ondernemersklimaat stimuleren en versterken met onder andere Cleantech. Ook gaat de gemeente samen met de grote zorgsector in Zutphen op zoek naar kansen op het gebied van zorg, werk en ondernemerschap.

Diverse ideeën zijn samen met ondernemers, organisaties en inwoners verder uitgewerkt. Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar, waaronder een gedeeld werkgeversteam met UWV, Het Plein en Delta. Ook worden inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid tot beroepsverkeersregelaar. Verder is een ondernemershuis in voorbereiding en gaat de gemeente samen met ondernemers aan de slag met nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Voor de uitvoering van de speerpunten en nieuw beleid is ruim 2,5 miljoen euro nodig. Voor bijna 1 miljoen is dekking gevonden, de rest wordt voorgeschoten uit de algemene reserve. Op 7 november bespreekt de gemeenteraad de strategische agenda.

- Advertentie -