Marco Paauwen is manager voor Europa van KB Racking. René Salemink is medeverantwoordelijke voor de verkoop bij Rooftop Energy. Samen beantwoorden zij vragen over de keuzes die mogelijk zijn om de kracht van de zon te vangen. Is het slim om in eigen beheer zonnepanelen op het dak te leggen? Of is het verstandiger om het winnen van zonenergie uit te besteden?

Wat doet KB Racking?
Marco Paauwen:
“Wij leveren bevestigingssystemen voor zonnepanelen. Oftewel de houders op de daken waar de zonnepanelen in gemonteerd worden. We beperken ons tot de zakelijke markt. De diversiteit van onze bevestigingssystemen zijn geschikt voor zo goed als alle typen daken. KB Racking is een Canadees bedrijf; we zijn in Europa actief in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Onze klantenkring bestaat voornamelijk uit projectontwikkelaars.”

Wat doet Rooftop Energy?
René Salemink:
“Sinds 2012 zijn wij ontwikkelaar van centrales voor zonne-energie. Gevestigd in Rotterdam en met opdrachten in heel Nederland. We investeren in die installaties, onderhouden en exploiteren ze. Ze blijven ons eigendom. Er zijn twee mogelijkheden. De klant koopt de energie van ons die wij op zijn dak opwekken. Of wij gebruiken zijn dak om elektriciteit aan het net te leveren, zonder dat hij zelf energie afneemt. De klant krijgt daarvoor een vergoeding.”

Wat brengt jullie samen?
Marco Paauwen: “KB Racking is bezig met een project voor een groot bedrijf met ruim 150 daken in Nederland en in totaal meer dan 550 daken in Europa. Daarvoor bekijken we wat de mogelijkheden zijn om samen te werken.”

Jullie activiteiten zijn mede afhankelijk van subsidies?
Marco Paauwen:
“Dat klopt. En het probleem met subsidies is dat er vandaag een grote pot met geld beschikbaar is, terwijl die pot morgen ineens verdwenen kan zijn.”

René Salemink: “Ik ziet dat niet zo somber in. De overheid laat ieder jaar de kostprijs van zonne-energie uitrekenen. Die is nog steeds hoger dan de marktprijs van stroom. Het verschil wordt gesubsidieerd om de milieudoelstellingen te halen. Ik verwacht niet dat er op korte termijn verandering komt in deze systematiek. Het verhaal is simpel: zonne-energie projecten zijn niet meer mogelijk als de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie, red.) wordt afgeschaft.”

Wat zijn de voordelen van het uitbesteden van duurzame energieopwekking?
René Salemink: “Een deel van onze klantenkring bestaat uit bedrijven die een terugverdientijd van langer dan tien jaar op een eigen investering in zonnepanelen niet kunnen accepteren. Grote bedrijven bijvoorbeeld die in hun businessmodel rekenen met terugverdienperiodes van maximaal vier jaar bij zo goed als elke investering. Rooftop Energy heeft als missie om de energietransitie te versnellen. Het grote voordeel van onze werkwijze is dat de klant niets hoeft te investeren en vanaf de eerste dag bespaart op zijn energiekosten. Binnen de huidige regels van de SDE-subsidie is het vaak verstandiger om het dak van het bedrijfspand te verhuren. Voor het gebruik van het dak krijgt de ondernemer van ons een vergoeding. Hij heeft verder nergens last van, want wij zorgen overal voor.”

Marco Paauwen:

‘Ondernemers krijgen niet de adequate adviezen van de overheid om echt goed na te denken over de inzet van zonne-energie’

Marco Paauwen: “De aard van het bedrijf bepaalt wat de slimste oplossing is. Er zijn bedrijven met panden die nog niet voldoen aan alle energienormen. Bedrijven met kantoorpanden moeten nu investeren om aan die wettelijke eisen te voldoen. Het kan belastingtechnisch voordeliger zijn om dat in eigen beheer te doen. Voor andere bedrijven is het fiscaal juist interessanter om een zonenergiesysteem te huren, omdat de installatie en de panelen dan geen eigendom zijn en dus geen invloed hebben op de onroerendgoedbelasting, wat wel het geval is bij een eigen aanschaf.”

René Salemink:

‘Het grote voordeel van onze werkwijze is dat de klant niets hoeft te investeren en vanaf de eerste dag bespaart op zijn energiekosten’

Waar moet de ondernemer die overweegt om zonnepanelen op zijn dak aan te (laten) leggen vooral op letten?
Marco Paauwen: “De veiligheid bij het plaatsen van materialen op daken moet voorop staan. Het is verstandig om eerst een onafhankelijk advies in te winnen.”

René Salemink: “Is de dakbedekking nog in orde? Dat is de eerste vraag die beantwoord moet worden. Als dat niet het geval is, zal namelijk het dak vervangen of gerenoveerd moeten worden. Vervolgens is de vraag of de dakconstructie het extra gewicht aankan. Als de constructie 18 kilo per vierkante meter kan dragen, is er geen probleem. Ook gaat het erom of de elektrische installatie de stroomtoevoer aankan. Anders is daar een extra investering voor nodig. De veiligheid moet inderdaad de grootste prioriteit hebben. Daarom hoort er bij grotere projecten een bliksemafleider en er moet valbeveiliging op het dak aanwezig zijn.

Er wordt overigens bij nieuwbouw van bedrijfspanden nog steeds te weinig rekening gehouden met de mogelijkheid van zonnepanelen. In Nederland zou de regelgeving zodanig moeten veranderen dat in bouwbesluiten vastgelegd wordt dat de daken geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie.”

Zijn de doelen van het duurzaamheidsstreven van de landelijke overheid haalbaar?
Marco Paauwen: “Nee. Met het tempo waarin particulieren momenteel zonnepanelen op hun daken plaatsen zit het wel goed. Maar bij het bedrijfsleven ligt het tempo in mijn ogen nog erg laag. Ik kom uiteraard vaak op bedrijventerreinen en dan valt echt op hoeveel grote panden er zijn zonder zonnepanelen. De informatievoorziening van de overheid is veel meer gericht op particulieren dan op het bedrijfsleven. Ondernemers krijgen niet de adequate adviezen van de overheid om echt goed na te denken over de inzet van zonne-energie.”

René Salemink: “Met het opwekken van duurzame energie bungelt Nederland ergen onderaan de Europese ranglijst. Dat is dus wel een beetje problematisch. Maar dat ligt niet alleen aan de regering. Het is ook een mentaliteitskwestie bij ondernemers. In deze tijd geldt het argument dat zonne-energie te weinig oplevert niet meer. Ik vind dat als je een groot pand hebt, je de verantwoordelijkheid hebt om bij te dragen aan de energietransitie.

- Advertentie -