Veel ondernemers worstelen met het verminderen van ziekteverzuim, zeker als dit veroorzaakt wordt door psychische problemen, waarbij problematiek in de privé situatie een rol speelt. De kosten die hiermee gemoeid zijn en het productiviteitsverlies beïnvloeden de bedrijfsvoering. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht preventieve maatregelen te nemen om Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA), waaronder werkdruk te beperken. Ook de werknemers dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid, maar hoe betrek je hen daarbij?

Peter Ribbens, zelfstandig bedrijfsarts en eigenaar van Ri CHARGE, heeft daar een oplossing voor. Tijdens de Week van de Werkstress in november 2019 lanceerde hij zijn zelfmanagement boek “Stress te lijf met energie”. Aan de hand van een door hem ontwikkeld stoplichtsysteem geeft hij practische handvatten om zelf de regie te pakken bij te veel stress, een burn-out of tegenslag in je leven.

De auteur is ervan overtuigd dat je zelf meer kan doen om stress gerelateerde klachten bijtijds te herkennen en aan te pakken. Verantwoordelijkheid nemen (eigenaarschap) voor eigen gezondheid en balans, staat centraal.

Zijn credo is dat je eens de tijd neemt om rustig na te denken hoe het echt met je gaat. Zit je goed in je energie, zowel op het werk, in je privé leven als met jezelf (Ik) ? Die drie levensdomeinen vergelijkt hij met bedrijven, waar je in alle drie duurzaam inzetbaar behoort te zijn.

Zijn systematiek is heel herkenbaar en direct toepasbaar, waarbij hij de kleuren van een stoplicht gebruikt. Zodra er geel of rood verschijnt, adviseert hij je in te grijpen. Hoe eerder je dat doet, hoe sneller herstel en wordt ziekteverzuim vermeden of verkort.
Behalve knelpunten oplossen, wordt de nadruk gelegd op het verkrijgen en behouden van energiebronnen.

Het boek, dat ook als e-book verkrijgbaar is, bevat een practisch stappenplan met oefeningen en illustratieve voorbeelden. In de praktijk blijkt deze methodiek zeer succesvol toegepast te worden. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de Personal Battery tool (een soort digitale energiemeter in samenwerking met Ivido) om dagelijks je energieniveau monitoren. Deze tool wordt gratis aangeboden via ivido.nl/personalbattery.

De doelgroepen zijn alle werkenden, inclusief zzp-ers en hun levenspartners. Ook zorgprofessionals, leidinggevenden, HR adviseurs en preventiemedewerkers kunnen er baat bij hebben. Dat geldt zowel in de uitoefening van hun werk als in hun eigen leven.

Het boek is te bestellen via www.hetboekenschap.nl/product/stress-te-lijf-met-energie

Werkdocumenten uit het boek zijn vanuit de gelijknamige website stresstelijfmetenergie.nl vrij te downloaden.

- Advertentie -