De ambitie van Noord-Veluwe

In heel Nederland (en andere Europese landen) is er een tekort aan technisch geschoold personeel. Dat is op de Noord-Veluwe niet anders. Er bestaan al veel initiatieven om het aanbod kwalitatief en kwantitatief te vergroten. De ‘Techniek Verbinder’ gaat de reikwijdte van deze initiatieven verbreden en de daadkracht daarvan versterken.

Edwin Blok is directeur van Morgen College in Harderwijk en één van de voorzitters van Platform Techniek. Hij schetst de situatie in de regio. “Het is in ieder geval noodzakelijk dat we met het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid de handen in elkaar slaan om de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in stand te houden. Er is een duidelijke tendens dat te weinig jonge mensen voor techniek kiezen. En die tendens is totaal uit balans met de vraag van de ondernemers. Op de Noord-Veluwe is het midden- en kleinbedrijf sterk vertegenwoordigd. Daardoor hebben we te maken met heel veel verschillende partijen. Dat vergt meer overleg.”

Techniek Academie
Piet Mosterd: “Al in de negentiger jaren zagen we dat het technisch beroepsonderwijs minder in de belangstelling stond, omdat Nederland in de visie van toen een ‘dienstenland’ zou worden. Verzekeringsmaatschappijen, banken en de ict zouden de kern worden van de kenniseconomie. Banen in die sectoren werden aantrekkelijk gepromoot, veel aantrekkelijker dan banen in de techniek. In 1998 vestigden wij AWL-Techniek in Harderwijk. Wij hadden een groeiscenario voor ogen, dus we moesten zorgen voor bekendheid in de regio en voor opleidingen die aan onze behoeften beantwoordden. Met een aantal andere bedrijven hebben wij het initiatief genomen tot de oprichting van het Platform Techniek, met de nadruk op voorlichting. In 2011 hebben we de Techniek Academie met een regionale functie geopend. Vroeger hadden ondernemingen een eigen bedrijfsvakschool. Die bestaan nauwelijks meer, de Techniek Academie is een bedrijfstakschool.”

“Inmiddels is het belang van de maakindustrie enorm toegenomen,” vervolgt hij. “Er zijn werknemers nodig op het programmerende niveau, op het ontwerpende niveau en op het uitvoerende niveau.

Piet Mosterd:

 “Al in de negentiger jaren zagen we dat het technisch beroepsonderwijs minder in de belangstelling stond”

Ondernemers, onderwijs en de overheid hebben elkaar keihard nodig om het tekort aan adequaat opgeleid personeel op te lossen. Dat kunnen bedrijven niet alleen. En laten we wel wezen: ondernemers hebben geen verstand van onderwijs. We kunnen wel vertellen hoe we het graag willen hebben, maar dat is iets anders dan lesgeven.”

Edwin Blok: “En het onderwijs kan het ook niet alleen aan. Wij kunnen de snelle ontwikkelingen nooit bijbenen zonder het bedrijfsleven. We hebben dus ondernemers nodig om onze leerlingen goed op te leiden.”

Pieter Teeninga:

“Bedrijven in onze regio zitten te springen om goed opgeleid technisch personeel. Daarom ga ik ‘de boer op’ om gemeenten te stimuleren om techniekonderwijs en vakmanschap verder te helpen”

Werkgelegenheid
Dat pleit voor een sterkere verbondenheid tussen onderwijs en bedrijfsleven. De overheid speelt hierbij volgens Pieter Teeninga, oud-wethouder in Harderwijk een stimulerende rol. Hij is ambassadeur van de Techniek Verbinder. Naast de subsidie die de provincie Gelderland verstrekt, spant hij zich in om financiële middelen te vergaren bij de lokale overheden.

Al sinds 2014 is hij betrokken bij de ambities van de technische regio. “De overheid moet hierin deelnemen en er ook aan mee betalen. Het belang ligt weliswaar bij het bedrijfsleven, want daar ligt de nood om aan bekwaam personeel te komen. Dus moeten ondernemers actief meedoen om hun doelstellingen te behalen. Maar de lokale overheden hebben hun verantwoordelijkheid om werkgelegenheid te behouden en interessanter te maken. Bedrijven in onze regio zitten te springen om goed opgeleid technisch personeel. Daarom ga ik ‘de boer op’ om gemeenten te stimuleren om techniekonderwijs en vakmanschap verder te helpen.”

BITT en Veluwe Portaal
De Noord-Veluwe kent al het initiatief BITT, het belevingscentrum voor wetenschap en technologie. Dit centrum interesseert jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd voor techniek en wetenschap. Het gaat vooral om via ontdekken en beleven het enthousiasme voor de fascinerende wereld van de techniek te vergroten. Populair zijn de jaarlijkse kunstwedstrijden rond thema’s als ‘bibberbotjes’ of ‘communicatie in de jungle’.

Stichting Veluwe Portaal is eveneens een begrip in de regio. De organisatie is een samenwerkingsverband van bedrijven dat er onder meer in slaagt om vakmensen door arbeidsmobiliteit te behouden voor het bedrijfsleven.

Tussen de oren
Deze initiatieven werpen wel degelijk hun vruchten af. Maar de nood blijft hoog. Vandaar dat vanuit het economisch collectief De Diamant van Midden-Nederland en het Platform Techniek het plan kwam om een Techniek Verbinder aan te stellen. In het kort komt het er op neer dat deze functionaris alle reeds bestaande initiatieven gaat versterken. Daarvoor is de inzet van de lokale overheden gewenst. Tot nu toe is de lobby van Pieter Teeninga succesvol. “De overheid heeft ook een duidelijk belang bij de verbinding tussen het onderwijs en ondernemers. Gemeentebestuurders moeten zich hiervoor inzetten, ook als dat niet per definitie tussen hun oren zit.”

Veel resultaten
Piet Mosterd omschrijft de doelen als de Techniek Verbinder is aangesteld: “Het Platform Techniek groeit van 31 naar 50 deelnemende bedrijven. De Techniek Academie gaat naar 200 leerlingen en ongeveer 150 leerwerkplekken. Het Veluweportaal gaat van 85 naar 120 deelnemende bedrijven, waarmee ook het aantal beschikbare stageplaatsen aanzienlijk toeneemt. En de activiteiten van BITT krijgen dan een speciale dimensie.”

Basisonderwijs
Wamt daar kan wel eens het zwaartepunt komen te liggen van alle inspanningen om de nieuwe generatie te interesseren voor een loopbaan in de techniek. “Het ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat techniek in 2020 op het lesprogramma moet staan van het basisonderwijs,” weet Edwin Blok. ”Wij zijn er klaar voor om de jonge generatie enthousiast te krijgen voor een baan in de techniek.”

Innovaties
“Althans,” vindt Piet Mosterd, “als het onderwijs er in slaagt om docenten te kunnen leveren die in staat zijn om hun leerlingen te inspireren. Nu gaat het onderwijssysteem ervan uit dat leerlingen zelf mogen kiezen. Begrijp me niet verkeerd, dat juich ik toe. De vraag is alleen waar de keuzes op gebaseerd zijn. Techniek heeft een imagoprobleem van vieze handen. Het gaat helaas te weinig over innovaties, vernieuwingen en high tech.”

Edwin Blok:

 “Wij zijn er klaar voor om de jonge generatie enthousiast te krijgen voor een baan in de techniek”

- Advertentie -