In Overijssel is in 2014 de werkgelegenheid met 0,6 procent gedaald tot een totaal aantal banen van 536.800. Het is een minder sterke afname dan vorig jaar (-1,1 procent). Het aantal bedrijven is wel gegroeid met 2,5 procent.

De groei kwam door een blijvende stijging van het aantal eenmanszaken (+6300 sinds 2010). In 2014 kent de zorgsector voor het eerst in tien jaar een verlies aan banen. Het Rijk verwacht in 2015 nog een verdere daling van de werkgelegenheid als gevolg van de hervormingen in de zorgsector. De daling van de werkgelegenheid in de andere delen van de publieke sector ( overheid en onderwijs) is in 2014 ook sterker dan eerdere jaren. De zakelijke diensten kent een vergelijkbare ontwikkeling als die van de zorg (na en minder sterke daling een sterke daling in 2014). De werkgelegenheid in de sectoren industrie, landbouw en bouw blijft dalen, een trend die al meerdere jaren gaande is.

De provincie Overijssel heeft beleid ontwikkeld dat gericht is op specifieke sectoren die van regionaal belang zijn, de zogenaamde Topsectoren. Van deze sectoren wordt verwacht dat ze in de toekomst zullen groeien en daardoor een toegevoegde waarde creëren en ook omdat deze sectoren relatief groot zijn in Overijssel. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de periode 2010-2014 is voor de relatief kleine Life Sciences sector ( 4.070 banen) zeer positief. De werkgelegenheid in de sector Bouw en Agro food daalt. De sector Recreatie en Toerisme heeft een positievere ontwikkeling in 2014. De topsectoren High Tech Systems and Materials (HTSM) en Chemie hebben een ontwikkeling die vergelijkbaar is met het gemiddelde van alle sectoren in Overijssel, hetgeen een hele lichte daling betekent.

- Advertentie -