In de afgelopen jaren heeft duurzame inzetbaarheid steeds meer haar intrede gedaan. Toch is het nog steeds een “ongeladen begrip”, wat maakt dat het voor u als directeur, bestuurder of beleidsmaker ongrijpbaar is. In de praktijk ziet Valorise Strategie dat de wil om te investeren er bij u wel is, maar er onzekerheid heerst over de return of investment. Dat maakt dat er budgetgunstige programma’s in organisaties uitgerold worden zonder enige visie of gedachtegoed. Achteraf wordt er dan gezegd dat duurzame inzetbaarheid niets opgeleverd heeft. Dat is onterecht, een gemiste kans en natuurlijk zonde van uw cashflow.

Onze Register Risico Adviseurs Duurzame Inzetbaarheid (RADI®) benaderen uw vraagstukken op strategisch niveau en vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Zo zijn onze adviseurs opgeleid en zelfs in een onafhankelijk notarieel register opgenomen. Concreet betekent dit dat wij voor u het juiste vertrekpunt van duurzame inzetbaarheid kunnen bepalen en met praktische en haalbare adviezen komen die uw bedrijfsvoering vitaler en gezonder maken. Op deze manier kost duurzame inzetbaarheid u geld maar levert het altijd een besparing of een rendementsverbetering op. U kunt zelfs aanspraak maken op het Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid. Een zeer gewaardeerd keurmerk door onder andere verzekeraars, en dat is gunstig voor uw MKB- verzekeringspremie!

Hoe ziet een adviestraject van Valorise Strategie er precies uit?
Xander de Weerd: “Allereerst, vormt onze RADI® een algemeen beeld van uw organisatie en de marktomgeving. In dit geval werden wij ingeschakeld om de financiële positie van een organisatie te verbeteren. Door een toename in de personeelskosten door onder andere het ziekteverzuim kwam het bedrijfsresultaat onder druk te staan. Opmerkelijk, want er was ook sprake van een omzetstijging.”

Een typisch voorbeeld van duurzame inzetbaarheid dus. Welke stappen heeft uw RADI® vervolgens genomen? 
“Het belangrijkste in ons advieswerk is om naar alignment en commitment te zoeken. Hiervoor heeft onze RADI® veel tijd geïnvesteerd in het vooronderzoek. Al snel werd duidelijk dat het probleem veel dieper in de organisatie lag. De personeelskosten waren daar slechts een uiting van.”

Wat heeft het uiteindelijk voor uw opdrachtgever opgeleverd?
“Ons advies heeft de bestuurder en de directie een andere kijk op hun organisatie gegeven. Daar zijn wij goed in want onze RADI® zijn zowel analytisch als creatief. Dit, samen met hun kennis en ervaring hebben wij omgezet in waarde en aan onze opdrachtgever teruggegeven. Zo is er geadviseerd om het Unique Selling Point verder te verstevigen. Hun propositie was ondergesneeuwd en dat is jammer want voor medewerkers was dat nu juist een argument om voor de organisatie te werken. Wat doet dit met de concurrentiekracht? Een andere aanbeveling was om het vitaliteitsprogramma te stoppen.”

Gaat dat niet in tegen de gedachte van duurzame inzetbaarheid?
“Nee hoor, trends en ontwikkelingen op sociale zekerheid en veranderingen in het werk maken dat vitaliteit eerder een randvoorwaarde is om competent te zijn. Wij hebben daarom gezegd; probeer de verantwoordelijkheid om vitaal te zijn bij de werknemers neer te leggen. Ondersteun hen daarbij met een faciliterende, wendbare en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Dat is waar Valorise Strategie met u naar toe werkt. Wij zijn namelijk vanuit de gedachte ontstaan dat zowel u als uw medewerkers ondersteuning kunnen gebruiken bij de juiste invulling van duurzame inzetbaarheid.”

Xander de Weerd RADI®, drijvende kracht achter Valorise Strategie heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven. Hij vind het interessant op het snijvlak van mens, organisatie en financiën te acteren. Gaat u de uitdaging aan om uw concurrentiepositie te verbeteren met een officieel erkende en gecertificeerde bedrijfsvoering? Neemt u nu contact met ons op. U ontvangt dan vijf quick wins!

Valorise Strategie
Register Risico Adviseurs
Duurzame Inzetbaarheid®
www.valorisestrategie.nl
Info@valorisestrategie.nl
0571 29 86 44

- Advertentie -