Begin september presenteerde de Raad voor leefomgeving en infrastructuur het betekenisvolle advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het. Daarin valt te lezen dat het aantal toeristen in ons land in tien jaar tijd is verdubbeld en ook in de komende jaren blijft doorgroeien. En dat met toerisme inmiddels evenveel wordt verdiend als in de bouwsector en ruim tweemaal zoveel als in onze landbouw. Toerisme doet er in ons land steeds meer toe!

In het rapport ‘Perspectief 2030, een nieuwe visie op bestemming Nederland’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) worden indrukwekkende cijfers genoemd. Zo is de prognose dat het aantal reizigers wereldwijd zal toenemen van 1,3 miljard (2018) naar 1,8 miljard (2030). In Nederland is de bezoekerseconomie (binnenlandse en buitenlandse particuliere en zakelijke bezoekers) jaarlijks goed voor € 82 miljard, 4,3% van ons bbp en 761.000 banen. Het aantal buitenlandse toeristen bedroeg 18 miljoen in 2017, en was voor de helft afkomstig uit Vlaanderen en Duitsland. En het aantal zal verder stijgen naar 29 miljoen in 2030.

In Overijssel was de vrijetijdseconomie vorig jaar goed voor 37.370 banen (6,3% van het totaal) en de banengroei 3,5%. Inmiddels is er sprake van personeelstekort, waardoor de groei van (horeca) bedrijven stagneert. Het aantal buitenlandse toeristen steeg in 5 jaar naar 474.000. En er zijn nog volop kansen om verder te groeien aan de grens en nieuwe markten in Vlaanderen en Duitsland aan te boren.

NBTC heeft de HollandCity-strategie ontwikkeld, waarbij ons hele land als een aantrekkelijke bestemming wordt aangeprezen. Nederland wordt gezien als metropool met verschillende districten en verhaallijnen, die unieke plekken en verhalen verbinden. Voor Oost-Nederland zijn de volgende verhaallijnen van belang: Hanzesteden, Kastelen en landhuizen, Mondriaan – De Stijl, Van Gogh en de Bevrijdingsroute (75 jaar bevrijding in 2019 en 2020!). Oost-Nederland staat bekend om haar noaberschap en gastvrijheid en heeft hospitality tot vak verheven.

Maar de groei van het aantal toeristen leidt ook tot problemen en overlast. Dit speelt niet alleen in Amsterdam en op de Zaanse Schans, maar ook in Giethoorn, dat al jaren wordt overspoeld door Chinezen. Deze eerste tekenen van grenzen aan de groei vragen om een betere verdeling van de lusten en de lasten en een betere balans tussen de (vrijetijds)economie en de leefomgeving. We moeten niet alleen anticiperen op nieuwe markten en de behoeften van (buitenlandse) gasten, maar ook op de geluiden en wensen van onze eigen inwoners. En laten we daarbij ook de kwaliteit van het landschap onze prachtige natuur blijven koesteren.

Tenslotte kunnen we (de groei van) het toerisme ook gebruiken om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, zoals de verbetering van de identiteit en economie van regio’s en de leefbaarheid in onze steden en op ons platteland. Toerisme kent vele kanten en kansen voor Oost-Nederland. En het mooiste moet nog komen (vrij naar Hermann Hesse).

- Advertentie -