BUSINESSCLUB NOORD-VELUWE

Met maar liefst 175 leden is Business Club N.V. een bruisende organisatie voor ondernemers op de Noord-Veluwe. De club organiseert in de eerste plaats zo’n acht evenementen per jaar met een aansprekend programma en volop ruimte voor ondernemers om elkaar te ontmoeten. Daarnaast is er de ‘Academy’, waar deelnemers in kleine groepen cursussen, trainingen en workshops volgen. De leden kunnen zich bovendien uitleven bij de sportieve activiteiten.

Penningmeester Patrick Visch nam vijf jaar geleden het initiatief tot de oprichting. “Ik was toen rond aan het kijken bij welke club ik me aan kon sluiten om andere ondernemers te ontmoeten. Hoewel ik niet al te kieskeurig was, vond ik geen enkele club die paste bij mijn wensen. Met name vanwege het gebrek aan activiteiten in de avonduren. Tijdens de avonden zijn volgens mij de meeste ondernemers beschikbaar.”

Voetbalvereniging
Hij besloot dus om een eigen businessclub op te richten en betrok Marcel van ’t Hul bij zijn plannen. “De eerste jaren hielden we onze bijeenkomsten in de kantine van voetbalvereniging SV ’t Harde, Ik was daar bestuurslid en wist op welke avonden de kantine vrij was. We houden onze bijeenkomsten nu telkens op een andere locatie, meestal in het bedrijf van een van de leden. Maar we blijven de voetbalvereniging sponsoren.”

Ontmoeting
Patrick Visch
werkt als regiomanager bij ITPH Academy en met zijn eigen onderneming ‘Proximare’ biedt hij ondersteuning in de bedrijfsvoering voor meerdere organisaties. Marcel van ’t Hul was werkzaam bij VNO/ NCW en is nu accountmanager bij NOC/ NSF. Hij is ook eigenaar van Local Advice. Het spreekt voor zich dat hij een rijk arsenaal aan contacten heeft binnen het bedrijfsleven en de sportwereld. Hij benadrukt dat Business Club N.V. geen netwerkorganisatie is. “Wij organiseren ontmoeting. Het moet leuk zijn om onze activiteiten te bezoeken. Als na afloop een ondernemer vindt dat hij of zij een fijne avond heeft beleefd en er nog een paar onderwerpen zijn die uitnodigen om verder over na te denken, zijn wij tevreden. De deelnemers ontmoeten collega-ondernemers die gelijkgestemd kunnen zijn. Als je ondernemers bij elkaar brengt, gaan ze met elkaar in gesprek over wat ze eventueel met elkaar kunnen doen. Daar hoeven wij verder niets voor te organiseren. Als we ze bijeen brengen, komt de rest vanzelf.”

Patrick Visch:

‘Wij organiseren ontmoeting. Het moet leuk zijn om onze activiteiten te bezoeken’

Thema’s
De leden van Business Club N.V. zijn voornamelijk actief op ‘t Harde, in Oldebroek, Elburg en Nunspeet. De onstuimige groei heeft ook voor aantrekkingskracht gezorgd bij ondernemers uit een bredere regionale cirkel. Globaal komen de deelnemers uit het gebied tussen Zwolle en Harderwijk. Bestuurslid Algemene Zaken Johan van Putten (commercieel manager bij taxatiebureau Thorbecke en eigenaar van adviesbureau Business Effect) vertelt: “De thema’s van de bijeenkomsten zijn geconcentreerd rondom ondernemerschap en economie. Sport komt vaak terug en politiek komt met enige regelmaat aan de orde. Verschillende Tweede Kamerleden zijn al bij ons op bezoek geweest. We hebben een geweldig interessante debatavond met de gemeenteraad van Elburg gehouden. In april komt Leo Blokhuis, de popprofessor. Typhoon (afkomstig uit ’t Harde) is bij ons geweest. Net zoals Toon Gerbrands, Maarten Ducrot en nogal wat topsporters.”

Geen belangenbehartiging
Met het grote aantal leden is Business Club N.V. een organisatie van belang. Logisch dat er regelmatig uitnodigingen binnen komen om mee te praten over de economische ontwikkelingen in de regio. Toch zegt Marcel van ’t Hul: “We zijn terughoudend om daarop in te gaan. Wij stimuleren ondernemers om ook lid te zijn van hun bedrijvenkring. In deze regio is er ook het Noord-Veluws Ondernemers Overleg. Dat zijn de organisaties die aan belangenbehartiging doen. Wij zijn meer een club ter lering en vermaak.”

Feedback
“We zijn altijd ver van regels en voorschriften gebleven,” zegt Patrick Visch. “Het losse en laagdrempelige karakter van onze activiteiten valt in de smaak bij onze deelnemers. Vooral in de begintijd hebben we steeds teruggekeken naar wat er goed ging en minder goed ging. De ondernemers geven ons feedback. Met wat bevalt, daar gaan we verder mee. We vragen een bescheiden jaarbijdrage van de leden. Ze betalen extra voor de deelname aan workshops en dergelijke. Voor ons is het genoeg als de kosten een beetje gedekt zijn. En gezien de omvang van het ledenaantal proberen we een kleine buffer achter de hand te houden.”

Doorpraten
Waar praten de deelnemers onderling zoal over? “Niet zozeer over het regionale ondernemersklimaat,” weet Marcel van ’t Hul. “Bij de evenementen zorgen wij voor een inspirerend programma. Daarna merk je dat de leden er over doorpraten. We hadden bijvoorbeeld Esther Vergeer (meervoudig paralympisch kampioen tennis, red.) als spreekster. De onderlinge gesprekken gingen nog lang door over het verhaal dat ze vertelde.”

Openingen creëren
“En uiteraard,” zegt Patrick Visch, “doen de leden zaken met elkaar. Toen zij gebruik konden maken van het Twitteraccount van de club, kwamen we er eigenlijk pas achter hoe frequent dat gebeurt. De leden komen elkaar ook regelmatig buiten clubverband tegen om dingen met elkaar te ondernemen. Dankzij de Business Club N.V. worden er dus mooie zakenrelaties opgebouwd, samenwerkingsverbanden opgezet en openingen gecreëerd.”

insights
Drie keer per jaar brengt de businessclub het magazine ’insights’ uit. De onderwerpen van de artikelen volgen vanzelfsprekend de hoofdthema’s economie/ondernemen, sport en politiek. Het blad vormt ook een platform voor de leden, met bedrijfspresentaties, reportages van de gehouden evenementen en een vooruitblik op het komende programma.

Labs
“We hopen dit jaar nog te beginnen met onze grootste ambitie van dit moment, die we Business Club Labs noemen,” besluit Marcel van ’t Hul. “Het gaat daarbij om een fysieke omgeving waar ondernemers met elkaar kunnen werken. Een kantoorconcept waar ondernemers met vernieuwende ideeën ook begeleiding kunnen krijgen, om het eenvoudiger te maken om verdere stappen te zetten in hun bedrijfsontwikkeling. Wij denken dat we daar als businessclub die bedrijven met elkaar verbindt een mooie rol in kunnen spelen.”

Marcel van ‘t Hul:

‘Bij de evenementen zorgen wij voor een inspirerend programma. Daarna merk je dat de leden er over doorpraten’

- Advertentie -