Aan de groei van de logistieke sector, die momenteel op meer dan 300 miljard dollar wordt gewaardeerd, lijkt geen einde te komen. Om deze continue groei te realiseren, heeft de sector zich moeten aanpassen aan de veranderende verwachtingen van de consument, aan nieuwe bedrijfsmodellen, aan nieuwkomers en aan de noodzaak om een geoptimaliseerde aanpak aan te bieden. Covid-19 heeft dit proces verder gecompliceerd, waardoor de logistieke bedrijven gedwongen waren op deze noodsituatie in te spelen. Om in de toekomst de flexibiliteit, duurzaamheid en zichtbaarheid van de toeleveringsketen te kunnen blijven waarborgen is inzicht in technologische ontwikkelingen van cruciaal belang.

Technologie voor communicatie
In alle organisaties is de kwaliteit van de communicatie van doorslaggevend belang. Inefficiënte overdracht of een overvloed aan informatie is bijvoorbeeld niet aanvaardbaar in een omgeving waar snelheid van uitvoering belangrijk is. Gebrekkige communicatie kan leiden tot hogere kosten, een lagere productiviteit voor het bedrijf en een algemeen gevoel van demotivatie bij de werknemers. Het belang van een goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende stakeholders in de toeleveringsketen, ongeacht hun rol, kan niet genoeg worden benadrukt.

Voice picking-oplossingen, bijvoorbeeld, vergemakkelijken het werk van werknemers in magazijnen en distributiecentra aanzienlijk. De operatoren zijn uitgerust met een headset die verbonden is met een mobiele terminal waarop een spraakapplicatie hen vertelt waar ze heen moeten en welke taak ze moeten uitvoeren. Dankzij de microfoon en de spraakherkenningstechnologie kunnen zij reageren en de voltooiing van taken bevestigen.

Deze technologie heeft verschillende voordelen. Ze versnelt het verzamelen en verzenden van orders en vermindert tegelijkertijd fouten in de verzamelde artikelen en verzonden bestellingen. De meeste distributiecentra hebben een ruimte voor het ontvangen, sorteren en corrigeren van foutieve bestellingen. Technologie verbetert niet alleen de communicatie, maar helpt ook een aantal problemen in het magazijn op te lossen. Oplossingen moeten worden ontworpen om elk type incident aan te pakken, maar moeten ook op de hele site kunnen worden ingezet.

Van fabrikant tot bezorger
De online-handel, die de afgelopen jaren al snel groeide, is sinds het begin van de pandemie geëxplodeerd. De lock down heeft aangetoond dat miljoenen mensen hun gewoonten zeer snel kunnen veranderen. Voor logistieke bedrijven heeft deze gedragswijziging aanzienlijke gevolgen gehad voor hun operationele capaciteit.

De logistieke sector is snel geëvolueerd naar een flexibele en geherstructureerde bevoorradingsketen die minder arbeidsintensief is, aan hogere gezondheids- en veiligheidsnormen voldoet en de bescherming van gegevens garandeert. Kortom, bedrijven hebben nu aanpasbare logistieke oplossingen nodig die de vereiste logica, wendbaarheid en veiligheid bieden.

Technologische oplossingen vereenvoudigen niet alleen het toezicht op de hygiëne- en afstandsvoorwaarden in het magazijn, maar maken het ook mogelijk de toepasselijke processen te bestuderen en te optimaliseren. Procesverbetering maakt de toeleveringsketen nauwkeuriger, sneller en wendbaarder.

Behendigheid in een pandemie
De Covid-19 epidemie heeft de wereld waarin we leven veranderd. Zelfs over eenvoudige processen, zoals het in ontvangst nemen van een pakje, moest opnieuw worden nagedacht: hoe voorkom je dat je een scherm of een pen moet aanraken wanneer je het ontvangstbewijs ondertekent? Hoe houd je een veilige afstand tussen de bezorger en de ontvanger? Heeft het bedrijf flexibele processen ingevoerd waarmee het zich kan aanpassen aan de regelmatig veranderende gezondheidsvoorschriften van de overheid? En wat gebeurt er als de pandemie voorbij is? Zullen de nieuwe gewoonten blijven bestaan of zullen nieuwe transformaties nodig zijn, vooral in het licht van een daling van de e-commerce-activiteit? Behendigheid zal in alle gevallen essentieel zijn. Het gaat er niet om het wiel opnieuw uit te vinden, maar eenvoudigweg om het concurrentievoordeel te verkrijgen dat het verschil zal maken.

De beschikbare technologieën vergemakkelijken de levering van goederen en maken het mogelijk tegelijk waardevolle gegevens te verzamelen via IOT-apparaten. Met geavanceerde logistieke oplossingen kan kostbare tijd worden bespaard. Er is minder tijd nodig voor de verwerking en opslag van goederen, zodat de prioriteit kan komen te liggen bij de meest kritieke taken. Medewerkers verwerken goederen snel en moeiteloos, en het toezicht op de goederenbeweging ter plaatse vermindert verlies en schade. Ten slotte completeren innovatieve en intelligente leveringsmethoden het geoptimaliseerde verzendingsproces.

Het gebruik van technologieoplossingen die zijn ontworpen om de toeleveringsketens, de communicatie, de klantgerichtheid en de flexibiliteit te optimaliseren, zal het verschil maken. Aangezien de logistieke sector, en de wereld in het algemeen, blijft veranderen, hebben bedrijven geen andere keuze dan zich aan te passen. Technologie helpt hen daarbij, verhoogt de prestaties en faciliteert de transformatie, van magazijnmedewerker tot bezorger, in de hele toeleveringsketen.

- Advertentie -