Provincie Overijssel, de hogescholen Windesheim en Saxion en werkgeversorganisaties VNO-NCW Midden en MKB Midden ondertekenden eind november een intentieverklaring om gericht aandacht en ondersteuning aan Overijsselse familiebedrijven te geven.

Ruim driekwart van de bedrijven in Overijssel is een familiebedrijf, waar het landelijk gemiddelde op 69% ligt. Alle familiebedrijven in Nederland zijn goed voor bijna de helft van het aantal banen. Daarbij komt dat familiebedrijven sterk hechten aan continuïteit en geleidelijke groei, waardoor ze een stabiele economische factor vormen.

Provincie Overijssel heeft middelen gereserveerd om familiebedrijven te faciliteren bij het (her)inrichten van de bestuursstructuur en de bedrijfsopvolgingsproblematiek. Ook ontwikkelt de provincie een Jonge Bedrijfsopvolgingsregeling. Gedeputeerde Eddy van Hijum: ‘Wij willen de ondernemers in Overijssel zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij kunnen blijven vernieuwen en groeien en daarmee de regionale economie versterken en de werkgelegenheid bevorderen.’

Hogeschool Windesheim zet al jaren fors in op familiebedrijven met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, dat praktijkgericht onderzoek doet naar de ondernemende kracht van familiebedrijven. Samen met Saxion gaat Windesheim minoren, onderzoek en projecten aanbieden voor zowel familiebedrijven als voor studenten.

VNO NCW Midden en MKB Midden, tot slot, zetten zich actief in om ondernemers in Overijssel te betrekken bij het programma en deelname aan projecten en regelingen. ‘Familiebedrijven hebben te maken met een groot aantal specifieke vraagstukken en nemen binnen ons netwerk een bijzondere positie in. Daarom is VNO-NCW Midden in 2011 een platform voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en familiebedrijven gestart, dat nauw contact heeft met het landelijke DGA-platform en de lobbyspecialisten in Den Haag’, verklaart directeur Ron van Gent. ‘Door concrete samenwerking met de provincie Overijssel en kennisinstellingen Windesheim en Saxion kunnen we nog meer bereiken voor deze belangrijke groep ondernemers.’

- Advertentie -