Wat in 2018 startte als project samen met ROC Aventus, is nu een startup. H3Lab biedt een
aanvulling op het hulpaanbod van scholen en zorgverleners, voor jongeren die vastlopen en
uitvallen (of dreigen uit te vallen) op school. “We willen een fijne plek creëren voor iedere
jongere die vastloopt of dreigt vast te lopen; op school of elders in zijn of haar leven.” De
aanpak slaat aan; vanuit allerlei kanten stromen de aanmeldingen binnen.

Helpen zelf het heft in handen te nemen

De ondernemers achter H3Lab (Dennis Leusveld, Marijn Bontje en Bas Mennink) startten
H3Lab omdat ze zichzelf herkennen in de doelgroep. Ze noemen zich nadrukkelijk geen
hulpverleners. “Wij spreken jongeren aan op hun eigen verantwoordelijkheid en helpen ze om
weer zelf het heft in handen te nemen. We luisteren naar ze, maken echt contact en stimuleren
ze om nieuwe, spannende dingen te proberen. En, ondernemers die we zijn: we helpen ze ook
praktisch verder. Als een jongere bijvoorbeeld kennis wil maken met een bedrijf om
werkervaring op te doen, regelen we dat via ons eigen netwerk.”

Jongeren bepalen zelf wat ze leren

De initiatiefnemers hebben een 12-weeks programma ontwikkeld voor jongeren van 14-24 jaar.
In het traject gaan jongeren in een vaste structuur met hun eigen doelen aan de slag. Het leven
en de dromen van de jongere vormen daarbij het startpunt, omdat schooluitval vaak maar één
van de uitdagingen is waar een jongere mee worstelt. Soms is er gedoe thuis, zijn er financiële
problemen, of loopt het met vrienden niet lekker. En vaak speelt ook het gedrag van de jongere
zelf mee: “Als je veel blowt, gamed, drinkt of weinig slaapt, helpt je dat niet om je dromen na te
jagen. Wij hebben geen oordeel, maar we delen bijvoorbeeld wel kennis en tools om te zorgen
dat je je beter gaat voelen en misschien wel andere keuzes gaat maken.”

Van succesvol project naar bedrijf

I n 2018 startte, met subsidie van FERM, het project GAMIFICATION, een traject voor
vroegtijdige schoolverlaters van ROC Aventus. De resultaten zijn positief en jongeren laaiend
enthousiast. Een nieuwe groep in april (voor het 12-weken programma) zit helemaal vol.
Vandaar dat het project nu verder gaat als zelfstandig bedrijf, in een ruimte op het Zwitsalterrein
in Apeldoorn. “We ontwikkelen vanuit H3Lab momenteel aanvullende diensten. Ook scholen in
het voortgezet onderwijs zien namelijk mogelijkheden, en er komt een aanbod voor bedrijven
met jonge werknemers. Daarnaast kunnen ouders rechtstreeks terecht bij H3Lab voor
begeleiding van hun kind.” Momenteel worden verschillende mogelijkheden voor financiering en
samenwerking onderzocht. Doelstelling van de drie ondernemers is om in 2020 driehonderd
jongeren uit de Stedendriehoek een stap op weg te helpen. www.h3lab.me

- Advertentie -