Ondernemend Lochem

“Aan de slag! Dat is eigenlijk wel de mentaliteit die hier leeft. Een gezonde arbeidsethos met een mix van bedrijven. Groot, middelgroot en klein,” zegt wethouder economie Eric-Jan de Haan over ‘zijn’ gemeente Lochem. Zelf is De Haan ook ondernemer. Hij kent dus van beide kanten het klappen van de zweep. “De blik van de ondernemer ken ik maar al te goed. Deze wil door met zijn plannen en het liefst zo snel mogelijk. Mijn rol als wethouder is om ze zo goed mogelijk te faciliteren.”

We spreken Eric-Jan de Haan in zijn werkkamer in het gemeentehuis in Lochem. Als hij achter zich kijkt dan ziet hij het nodige vrachtverkeer op de Hanzeweg rijden en grote containerschepen in het Twentekanaal langsvaren. Aan de overkant van de vaarweg zijn grote bedrijven als ForFarmers, Reudink mengvoeders, de Twentse Kabel Fabriek (TKF), maar ook Praxis is te zien. Aan een ondernemende omgeving geen gebrek. “We zien hier de grotere bedrijven, maar in de Lochemse binnenstad en in onze andere kernen hebben we natuurlijk te maken met de mkb-bedrijven en kleinere zelfstandige ondernemers. Eén ding hebben ondernemers gemeen: je hoeft ze niet te vertellen hoe ze moeten ondernemen. Dat weten ze maar al te goed.”

‘Wij bieden graag de helpende hand’

Luisteren en doen!
Volgens De Haan bestaat de uitdaging om ze zo goed mogelijk te helpen en te informeren. “Zij benaderen alles vanuit een werkgeversperspectief. Wij als college kijken ook naar andere belangen. Maar samen willen we wel gaan voor een mooie ondernemende gemeente. Hiervoor is het zaak dat we naar elkaar luisteren en vooral ook doen! Wat heeft die ondernemer nu nodig om zijn bedrijf nu en in de toekomst gezond te houden.”

Verbintenissen leggen
Maar hoe blijf je nu naar elkaar luisteren als je met de waan van de dag bezig bent? De Haan: “Blijven communiceren. Wij zijn een laagdrempelig Lochemse Zaken Café begonnen.” Om de twee maanden komen ondernemers en verschillende afgevaardigden van de gemeente bij elkaar. “We willen zo kijken waar we verbintenissen kunnen leggen. Heeft een ondernemer iets nodig? Wie kan hem helpen? Maar vooral ook: hoe kunnen wij als gemeente de helpende hand bieden.”

Nieuwe initiatieven omarmen
Maar dat zijn niet de enige voelsprieten die De Haan uitsteekt. “De samenwerking tussen de verschillende ondernemers onderling, de diverse ondernemersverenigingen, maar ook tussen ondernemers en gemeente heeft verbetering nodig. Ik ga daarom zeer regelmatig op bedrijfsbezoek of individueel in gesprek met ondernemers. Zo probeer ik nieuwe ontwikkelingen en initiatieven te stimuleren en te faciliteren.”

Overdragen van kennis
Noem eens een voorbeeld? “Dat is bijvoorbeeld de netwerkborrel die we hebben gehouden bij Bullrock in Laren. Een ontzettend mooi muziekevenement binnen onze gemeentegrenzen. Het wordt georganiseerd door een vriendenclub uit Laren met als drijvende kracht Ronnie Degen, bekend van de Feestfabriek en de Zwarte Cross. Wij hebben bij Bullrock een middag georganiseerd om evenementenorganisaties samen te brengen. Er waren workshops en een marktplaats, waar we vraag en aanbod samen brachten. Zo zorgen we voor verbinding en het overdragen van kennis. Het was een groot succes, want we hadden maar liefst belangstelling van 39 andere evenementenorganisaties.”

Creatieve geesten
Een ander voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling zijn de modelwoningen van Olbecon, deze worden momenteel gebouw aan de Leichelweg. Ondernemer Johan Oltvoort heeft op een stukje grond in Lochem de gelegenheid gekregen om te pionieren (zie artikel elders in deze special, red.). Iets wat de gemeente Lochem toejuicht. Om creativiteit te stimuleren heeft de gemeente Lochem ook geïnvesteerd in het Centrum voor Jong Ondernemerschap. In dit centrum treffen startende ondernemers elkaar. Creatieve geesten, doeners, die elkaar naar een hoger niveau kunnen stuwen. “Ondernemers moeten elkaar iets gunnen. Dat geldt ook voor ons als gemeente. Dit houdt in dat we de nek moeten uitsteken voor elkaar. Zo maken we van Lochem een bloeiende gemeente!”

Eric-Jan de Haan over: 
DUURZAAMHEID
“Als we kijken naar duurzaamheid dan zie je dat veel bedrijven hier al mee bezig zijn. Zonder dat wij ze iets opleggen. Ik weet dat Friesland Campina kijkt hoe ze van het gas af kunnen komen. Maar ook kleine bedrijven, zoals restaurant De Sluis in Eefde houden zich bezig met het milieuaspect. Zij hebben onlangs, met hulp van ons en het EnergieLoket, een elektrische laadpaal geïnstalleerd. Op dit gebied zetten wij graag onze expertise in.”

LEEFKLIMAAT
“Naast ondernemen in een groene omgeving kent de gemeente Lochem ook een mooi woonmilieu. Zeer belangrijk voor werknemers, en dus ook voor werkgevers. De woningsector is heel divers, er is een gezellige binnenstad met leuke winkels en horeca. Ook hebben we kernen met een eeuwenoude historie, een schouwburg en diverse musea binnen onze gemeentegrenzen. Door dit leefklimaat zijn we aantrekkelijk voor een brede doelgroep.”

RUIMTE
“Er is genoeg ruimte in Lochem om te ondernemen. Op bedrijventerrein Aalsvoort is er nog plek en het nieuwe bedrijvenpark Stijgoord biedt een prachtige plek voor ondernemers aan de Oostelijke toegangspoort van Lochem. Pal aan het riviertje de Berkel. We kennen ook diverse kantorengebouwen en in onze binnenstad is er nog winkelruimte te huur.”

- Advertentie -