Ruim twintig jaar geleden startte Henk Roordink in Putten het gelijknamige bureau om als architect op zijn eigen manier te werk te kunnen gaan. In 2008 voegde Gerald Mulder zich bij het bureau en dit klikte vanaf het begin. “Wij staan voor een integrale aanpak, met oog voor zowel het interieur, het exterieur en de wijze waarop het gebouw zich voegt binnen de context. Ontwerpen doen we op gevoel en we zijn pas tevreden als een gebouw op alle aspecten deugt. Hierbij moet er een goede verwevenheid van functionaliteiten zijn, het moet logisch in elkaar zitten en maat en schaal moeten kloppen.”

Die integrale aanpak en logica in het ontwerp is in hun ogen ook de reden dat klanten bij Roordink Architecten terugkomen. “Als we een woning maken en deze is nog niet ingericht, dan voelt de woning toch goed doordat deze is opgedeeld in vertrekken met de juiste dimensies. Je moet als architect doorvoelen wat een ruimte moet hebben voor een mooi resultaat.” Op gevoel ontwerpen, wat houdt dat precies in? “Dat betekent dat je in staat bent je in te leven in wat je maakt, door daar in gedachten te zijn. Een aanpak die resulteert in een goed eindproduct. We horen daarom ook regelmatig: ‘dat is er eentje van Roordink, alles klopt’. Daar streven we naar, dat alles klopt, in beleving maar ook in bouwtechnische zin.”

Om dat optimale ontwerp te kunnen maken, is overleg met de opdrachtgever onontbeerlijk. “Veel vragen stellen en veel aandacht besteden aan je opdrachtgever. Het is daarom ook belangrijk dat de opdrachtgever en wij op hetzelfde level zitten en dezelfde ambitie hebben”, verklaart Mulder, die inmiddels zes jaar als architect zijn eigen projecten draait. September vorig jaar trad hij toe als partner en het is de bedoeling dat hij over een aantal jaren, na een geleidelijke overdracht, het bureau overneemt. Roordink vult aan: “Onze uitdaging is niet afhankelijk van de omvang van een project. In alle gevallen willen we onze opdrachtgever iets brengen, meerwaarde leveren.”

Puzzel
En dan begint de zoektocht naar het ideale ontwerp. “Dat is een puzzel op allerlei niveaus. Hoe bedden we het gebouw in op zijn plek, hoe ordenen we de ruimtes, wat is de optimale gevelcompositie en materialisering? Deze zoektocht gaat door tot de laatste aftimmerlat aan toe”, glimlacht Mulder. “Er zijn veel mogelijke uitwerkingen voor een project, door die te onderzoeken in het ontwerpproces komen we uiteindelijk tot de optimale oplossing.” Dat is ook de manier waarop de architecten van Roordink Architecten hun vak willen uitoefenen. Roordink: “Het bestaande landschap is erg belangrijk voor ons. Daarom zoeken we net zo lang tot de oplossing is gevonden om juist die ene mooie boom te behouden en in te passen in het ontwerp. Zo’n boom is dan gewoon een cadeau van de plek zelf.”

Het portfolio van Roordink Architecten kenmerkt zich door een grote diversiteit aan opdrachten: van woningbouw tot horeca en van kantoor- en bedrijfsgebouwen tot landhuizen en villa’s. Het enthousiaste team van acht mensen, bestaande uit architecten en bouwkundigen, werkt voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers, voornamelijk in Midden-Nederland.

Maakbaarheid
Een ander belangrijk aandachtspunt bij ontwerpen is de maakbaarheid. “Het ontwerp moet de aannemer in staat stellen het praktisch zo slim mogelijk te maken. Die insteek verrast aannemers weleens: tekeningen van de architect die wél kloppen”, vertelt Roordink. Mulder verzorgt een ontwerpatelier over dit onderwerp aan de architectuuropleiding op de Academie van Bouwkunst in Arnhem. “Studenten leren vanuit detail te ontwerpen. Dus als zij een stalen kolom met een lengte van tien meter in hun ontwerp bedenken, dan moet dat ook in tien meter lengte leverbaar zijn. Zo niet, dan moet er een oplossing bedacht worden om het beoogde doel te behalen. Op dit soort momenten ontstaat creativiteit.”

De afgelopen jaren heeft Mulder al de nodige relaties opgebouwd en neemt hij meer en meer de operationele taken over van Roordink. Richting de toekomst wil hij het projectenportfolio in de breedte verder uitbouwen, waarbij de huidige opdrachtenmix een solide basis biedt. Tevens zou hij willen verbreden richting binnenstedelijke inbreidingsprojecten, waarbij gewerkt wordt op het snijvlak van architectuur en stedenbouw.

Aan een aantal van deze opgaven wordt inmiddels al intensief gewerkt. “Richting de toekomst moeten we nog meer professionaliseren. Als architecten hebben wij steeds meer kennis nodig om ons niet te laten inhalen door andere marktpartijen. Zaken als de BENG-eisen rond energieprestaties en de nieuwe wet op kwaliteitsborging in de bouw hebben effect op ons werk en bieden hierdoor kansen”, verklaart hij. “Hetzelfde geldt voor de inpassing van installatietechniek. Die ondergaat een enorme verandering en neemt een steeds prominentere plek in onze ontwerpen in. Daarom moeten wij de consequenties hiervan vroegtijdig in beeld hebben bij het ontwerpproces. Met als uiteindelijk doel onze opdrachtgevers nog beter te kunnen bedienen en als bureau meerwaarde te blijven leveren.”

- Advertentie -