Bijna 900.000 mensen in loondienst bouwen geen pensioen op. Uit recent onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat meer dan de helft van de bijna 1 miljoen ZZP-ers helemaal geen pensioenvoorziening hebben.

Begrijpelijk, maar onverstandig
Als het gaat om pensioen dan haken veel mensen af. Begrijpelijk, maar onverstandig. Voor velen is pensioen complex, saai en bovendien ligt de pensioendatum nog in de verre toekomst.

Toch blijft belangrijk om aandacht te hebben voor uw pensioen. Mede omdat er de komende jaren veel gaat veranderen in pensioenland.
• De AOW en pensioenleeftijd gaat nog verder omhoog
• Vraagstukken als solidariteit, generatiekloof, verplichtstelling, transparantie worden steeds actueler.
• Er is steeds meer eigen verantwoordelijkheid, ook voor werknemers.
• Het Nederlandse pensioenstelsel moet toekomstbestendig worden gemaakt voor jongere én oudere generaties.

Pensioenopbouw een kwestie van: “ondernemen is vooruitzien!”
Wat ontvangt u aan pensioen als er gestopt wordt met werken? Kunt u daar eigenlijk wel van rondkomen? Als u helemaal niets geregeld heeft dan ontvangt u na pensionering alleen een AOW-uitkering. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Pensioenopbouw
Er zijn verschillende redenen waarom er niets of nauwelijks iets wordt gedaan aan (de eigen) pensioenopbouw. Uit een studie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat de pensioenopbouw gevoelig is voor de economische situatie. In economisch mindere tijden wil men geen geld vrijmaken voor een goede pensioenregeling. En in economisch goede tijden zijn er soms ook andere prioriteiten. Een goede pensioenregeling is flexibel en houdt rekening met economisch goede en slechte tijden.

Uitstelgedrag
Behalve financiële factoren zijn er ook andere redenen waarom een groot aantal bedrijven en ondernemers geen goede pensioenregeling hebben getroffen. Vaak wordt gesteld dat de keuzes rondom pensioenopbouw complex zijn en dat het lastig is om een goed beeld te krijgen van de diverse mogelijkheden en de daarbij behorende kosten. Dat schrikt u wellicht ten onrechte af.

Ondernemer
U bent ondernemer als u zelfstandig ondernemer of directeur groot aandeelhouder bent. Als ondernemer heeft u een bijzondere (fiscale) positie. Maar ook voor u geldt dat pensioenopbouw noodzakelijk is. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw gezin.

Werkgever
U bent als directeur verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden binnen uw onderneming. Een pensioenregeling is voor uw medewerkers een belangrijk onderdeel daarvan. Het is van belang dat de kosten van de (collectieve) pensioenregeling inzichtelijk en beheersbaar zijn en blijven.

Vandaag nog aan de slag met (uw) pensioen van morgen?
Wij zijn gespecialiseerd in pensioenadvies. Vaak complexe materie, die wij voor u begrijpelijk maken. Dat verschaft u overzicht, zodat u precies weet welke keuzes u kunt of moet maken.

Wij begeleiden u graag bij al uw pensioenvraagstukken. Stuur een email aan info@huninkdorgelo.nl of bel 055-52 22 000.

Duidelijk HuninkDorgelo.

 

- Advertentie -