Gedeputeerde Annemieke van Traag van de provincie Gelderland, vice-voorzitter Niels Joosten van de regio Stedendriehoek en wethouder Olaf Prinsen hebben de eerste snellaadpaal voor elektrische auto’s in Apeldoorn-Zuid in gebruik genomen. De snellaadpaal staat op het parkeerterrein Mc Donald’s en maakt het voorautomobilisten van elektrische auto’s mogelijk hun tank binnen een half uur op te laden. De Regio Stedendriehoek heeft voor Apeldoorn gekozen vanwege de strategische ligging langs de twee rijkswegen, A1 en A50.

WethouderPrinsen is enthousiast over de komst van het snellaadstation: “Ontwikkelingengaan razendsnel op het gebied van elektrisch rijden. Het is een nieuwe marktdie sterk in beweging is. We zijn blij dat de Stedendriehoek voor dezeApeldoornse locatie heeft gekozen om zo een impuls te geven aan het elektrischrijden. Het past ook in onze duurzame Apeldoornse gedachte.”

DeStedendriehoek is een strategisch knooppunt voor verkeer vanuit Amsterdam (waarveel  elektrische auto’s rijden) richtingNoord-Nederland en Duitsland. In heel Nederland neemt het aantal oplaadpalentoe. Dit zijn overwegend ‘gewone’ laadpalen die uren doen over het opladen vaneen accu. De snellaadpaal is een aanvulling op het landelijke bestaandereguliere laadpalennetwerk.

Diversepartijen hebben zich in financiële of andere zin ingezet voor de komst van desnellaadpaal. De provincie Gelderland, regio Stedendriehoek, de gemeenteApeldoorn hebben er in samenwerking met The New Motion voor gezorgd dat er nusnel elektrisch ‘getankt’ kan worden vlakbij de A1 en A50. Ook hebben McDonalds Apeldoorn-Zuid en Van Woudenberg B.V. meegewerkt bij de tot standkoming van de laadpaal.

- Advertentie -