Recreatie en toerisme zijn vanouds belangrijke economische pijlers in Lochem. Samen met Valkenburg staat Lochem aan de wieg van de vrijetijdseconomie in Nederland. Het streven is de tijden van vroeger te doen herleven. Op een manier die past bij de wensen en eisen van deze tijd maar die leunt op een stevige basis. Aan dit streven dragen zowel de gemeente, de VVV, vrijwilligers en ondernemers mee.

Een goede basis
Lochem heeft vanuit een rijke geschiedenis veel te bieden op toeristisch gebied. De kwaliteit van het landschap, de rust om hiervan te genieten, maar die ook uitnodigt om te wandelen en fietsen. Het heeft verborgen verleiders als landgoederen of landmarks. Maar ook de aanwezigheid van MORE als toonaangevend museum en Staring die ons terugbrengt naar de kracht van de Achterhoek. Lochem is de gemeente van verhalen met pakkende voorbeelden zoals de Hooiplukker, het Openluchttheater, de V2 lanceerinrichting en de monumentale sluis in Eefde. Accommodaties en horeca zijn er in alle soorten en maten. Het unieke van Lochem is de combinatie van al deze onderdelen. Maar Lochem wil meer…..

Van informatie naar inspiratie
De VVV heeft samen met Achterhoek Toerisme het initiatief genomen om tot een inspiratiecentrum te komen in Lochem. Een inspiratiepunt is een vernieuwende manier van toeristische informatie voorziening en is gebaseerd op drie principes: beleving, inspiratie en verkoop.

Ramón Bakhuizen (voorzitter VVV Lochem)
“Een inspiratiepunt is een locatie waar je inspiratie krijgt over de bestemming én wordt verleid om een bezoek te brengen aan de mooie plekken in de omgeving.”

Het streven is om het inspiratiepunt in Lochem medio 2020 te openen in het Oude Stadhuis aan de Markt 2 te Lochem.

Re-creatiecentrum
Binnen Lochem is vanuit het verleden een sterke vertegenwoordiging van bedrijven, die zich richten op de organisatie en realisatie van evenementen. Daar waar deze partijen zich in het verleden op de ‘eigen’ producties richten, worden nu ervaring, kennis en geld gebundeld om de mogelijkheden van Lochem als broedplaats voor de vrijetijdseconomie te benutten.

Manja Bedner (van Het Kamertheater, Almen en deelneemster re-creatiecentrum) over Lochem:
“Schitterende omgeving, rijke geschiedenis en inspirerende netwerken.”

Samen met de Gasfabriek Deventer brengt de gemeente Lochem partijen bij elkaar in het re-creatiecentrum. Alle betrokken belangengroepen kunnen iets van waarde brengen en halen. Er ontstaan initiatieven, samenwerkingen, kansen, producten en verdienmodellen. Die kunnen van toegevoegde waarde zijn voor de branche. Dit centrum deelt kennis en netwerk en het geeft mogelijkheden om samen projecten te ontwikkelen, organiseren en financieren.

- Advertentie -