Bij de start van het nieuwe studiejaar 2018/19 ontvouwde bestuursvoorzitter Anka Mulder van Saxion de plannen voor de komende tijd.

Onderwijs
Saxion zal als enige hogeschool in Nederland technologie en technologische innovaties onderdeel laten uitmaken van alle opleidingen. In Nederland wordt steeds langer gewerkt; een werkzaam leven van 45 jaren wordt heel gewoon. Geen enkele opleiding kan kennis voor 45 jaren overbrengen. Een leven lang leren is dus bittere noodzaak. De Saxion Parttime School verzorgt het onderwijs voor werkenden. Studeren waar en wanneer het werknemers uitkomt. Per module of een hele opleiding. Eind van dit jaar zullen er al 1.350 mensen aan de Saxion Parttime School studeren.

Nieuwe aanmeldingen
Voor het studiejaar 2018/19 zijn er bij Saxion 8.800 aanmeldingen van nieuwe eerstejaars studenten. Dat aantal ligt iets hoger (+ 1,6%) dan vorig studiejaar. Van dit aantal zullen er circa 3.000 hier in Deventer gaan studeren, 5.750 in Enschede en 250 in Apeldoorn. Anka Mulder: “na een forse stijging in het studiejaar 2017/18 zijn erg blij met dit grote aantal studenten en de kleine groei, die ons in staat stelt om een goede onderwijsorganisatie te realiseren”. In totaal zullen er bij Saxion in het nieuwe studiejaar ongeveer 26.500 studenten studeren.

Onderzoek
Nederland doet het goed op het gebied van onderzoek. Maar niet als het gaat om kennistransfer. Onderzoeken van universiteiten blijven vaak op de plank liggen. Niet omdat universiteiten dat willen, maar omdat ze geen tijd hebben om het naar bedrijven te brengen en tot producten te ontwikkelen. Daarnaast is hun onderzoek er ook niet op gericht om vragen uit het bedrijfsleven te beantwoorden. Het is fundamenteel onderzoek en dat is al lastig voor grotere bedrijven, laat staan voor het MKB. Dat is ongewenst, want het MKB is de banenmotor van Nederland, zeker in Oost Nederland. Hogeschoolonderzoek is anders. Het is toegepast onderzoek en hogescholen hebben sterke relaties met het bedrijfsleven en organisaties.
Anka Mulder daarover: “die verschillen moeten we gebruiken. Niet rigide vasthouden aan het ‘binaire’ stelsel van universiteiten en hogescholen omdat het er is, maar samenwerken. In onderwijs en onderzoek. Want het stelsel moet niet instellingen dienen, maar de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat als je elkaar versterkt, je Nederland, het bedrijfsleven en de studenten helpt”. Saxion gaat hier nadrukkelijk op inzetten en nodigt universiteiten, MKB en studenten uit om mee te denken.

‘Ik ben ervan overtuigd dat als je elkaar versterkt, je Nederland, het bedrijfsleven en de studenten helpt’

Prof.dr. ing Dave Blank, adviseur van het Saxion College van Bestuur, voegt daaraan toe: “We staan voor de uitdaging om, gebruikmakend van onze aanwezige expertise in het hoger onderwijs, als Nederland toonaangevend te blijven. Vooral in de regio’s moeten wij de samenwerking zoeken door aanvullend te zijn. De samenwerking van Saxion met de universiteit, MBO, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen moet de komende periode nog meer zichtbaar worden. Gesteund door initiatieven binnen het Nederlands wetenschappelijk onderzoek zoals de Nationale Wetenschapsagenda en cross-over calls, waarbij publiek-private samenwerking essentieel is, kunnen de hogescholen deze ambitie waarmaken. Saxion is bij uitstek geoutilleerd om die rol op te pakken”

Noaberschap
In de 21 eeuw vindt innovatie plaats in volledig open kennisnetwerken. Succesvolle topregio’s (en die kunnen ook buiten de Randstad liggen!) kenmerken zich door dit type netwerken, die samen kennis ontwikkelen.
“Voor Saxion betekent dat met bedrijven, organisaties, overheid, de Universiteit Twente en het MBO. Dat vereist dat je elkaar goed kent, helpt en voor elkaar open staat. Dat is met name de kracht van Oost Nederland en Saxion gaat die als ‘super noaberschap’ mede verder ontwikkelen” aldus Anka Mulder.

Internationalisering
In Oost Nederland zijn veel nieuwe kenniswerkers nodig. Dat kunnen Nederlandse of internationale studenten zijn. Vooral in de techniek en IT zijn de tekorten nijpend. Bedrijven schreeuwen als het ware om personeel; het wordt een ware “war on talent”. Anka Mulder: “we hebben en krijgen te maken met demografische factoren, waardoor er minder Nederlandse jongeren beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt. Maar internationaal talent komt echt niet zomaar. De hele wereld aast op ze. Niet iedereen in Spanje, Vietnam of Schotland kent de Stedendriehoek of Twente. We hebben een aantrekkelijk aanbod voor ze nodig. Studeren, wonen, beurzen, cultuur, sport, hulp bij een visum en uitzicht op een carrière”.

Saxion stelt voor om het wervings- en selectietraject van bedrijven en organisaties naar voren trekken en samen met Saxion een interessant aanbod te ontwikkelen voor de internationale kenniswerkers.

- Advertentie -