Het is bijna traditie: de EEGA Themadag. De zevende editie is getiteld ‘Werk verandert, kansen voor iedereen’. De locatie is nieuw – de Gasfabriek in Deventer – het doel onveranderd: ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Destijds startte EEGA met de themadagen om de zichtbaarheid van de organisatie te optimaliseren. “We realiseerden ons dat we te veel in ons eigen pand opgesloten raakten met onze dienstverlening, dat is niet goed. We hebben andere bedrijven, instanties en organisaties nodig om onze cliënten te kunnen ondersteunen. Daarnaast wilden we onze kennis en competenties met hen delen”, verklaart Sietze Henstra, sinds 2009 directeur van EEGA Groep. Door de jaren heen is het aantal bezoekers aan het evenement gestaag gegroeid; donderdag 20 september 2018 worden er tijdens de EEGA Themadag 150 tot 200 vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties in het sociaal-maatschappelijk domein verwacht. Voormalig Tweede Kamerlid Sabine Uitslag is voor de vijfde keer op rij de dagvoorzitter.

EEGA kijkt nadrukkelijk niet alleen vanuit de doelgroep, maar ook naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. “De afgelopen jaren werd in Nederland het mbo naar beneden gehaald. Het was niet goed genoeg, iedereen moest hbo of wo hebben. Toen de crisis verdween, sloeg dit om. We hebben huizen nodig, nieuwe wegen. En dan is er ineens een probleem. De mensen die nu dat werk doen, zijn op leeftijd, eenzijdig geschoold en gaan er binnenkort uit. Er is echter geen opvolging. Dus is er grote behoefte aan mensen die met hun handen kunnen werken.”

Zelfredzaamheid geboden
Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt, is er weer meer keuze voor medewerkers en vliegen ze makkelijker uit. “De tijd van de gouden horloges is voorbij. Daarnaast heb je te maken met ontwikkelingen als ouderschapsverlof, waar nu ook vaders gebruik van kunnen maken. Als je jezelf opsluit in een functiegebouw, waar alles precies in past als alles ‘goed’ gaat, parkeer je een heleboel mensen buiten”, stelt Henstra. “En bedrijven doen zichzelf tekort. Je kunt je ogen niet sluiten voor het feit dat jongeren zwaar fysiek werk minder sexy vinden en je moet dus een oplossing vinden voor de ouder wordende groep die op een gegeven moment uitvalt. Natuurlijk is het voor bedrijven van belang zo efficiënt mogelijk te werken om winst te maken of de continuïteit te borgen, maar wees je bewust van het probleem en zoek een oplossing.”

Bij het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komt meer kijken dan een sollicitatietraining, zeker nu de norm is dat je tussen je 18de en 65ste levensjaar voor je eigen inkomen moet zorgen. “De zorgstaat zoals die er was, is niet meer, zelfredzaamheid is dus geboden. Er is een groep mensen in allerlei kleuren en maten die niet in alle functiegebouwen passen. Werkgevers zouden binnen hun organisatie moeten kijken naar het werk dat moet gebeuren. Als ze die stap zetten, ontstaan mogelijkheden om mensen voor delen van een functie aan te nemen”, zegt hij. “En richt je op de langere termijn. Je kunt nu wel als een idioot vrachtwagenchauffeurs gaan werven, maar wat doe je met die mensen als er over tien jaar zelfrijdende auto’s komen? Participeren zal nooit veranderen, je zult steeds in de actuele situatie problemen moeten oplossen.”

Goede plaatsingsresultaten
Door de jaren heen staan bedrijven steeds meer open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “De doelgroep van  betreft beginnende werknemers van rond de 20 jaar oud, die veelal met zorg zijn opgegroeid. Wij bewandelen samen met hen het pad naar aansluiting bij de arbeidsmarkt en proberen hen zelfstandig, weerbaar en flexibel te maken. Want dat is onze insteek: participeren en zo lang mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. De plaatsingsresultaten liggen momenteel boven de 60 procent”, aldus Henstra. Hij erkent dat de financiële compensatie en beleid vanuit de overheid een rol spelen. “Toch spreekt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds meer ondernemers aan. De themadag is dan ook bedoeld om kennis te delen, hen meer bewust te maken van de mogelijkheden en elkaar te ontmoeten met een doel. Want we hebben elkaar nodig.”

Tijdens de themadag verzorgen onder meer DroomStatus, Aventus, Asito, Deventer Kring van Werkgevers en Cleantech Regio een workshop. “Het mooie van bijvoorbeeld Sligro, een van onze andere partnerbedrijven, is dat zij hun organisatie niet aanpassen op de jongeren. En door te starten met een kennismakingsperiode – overigens wel met de intentie om er samen wat van te maken – en te bespreken hoe je rekening houdt met zo iemand, staat er minder druk op. Het bedrijf hoeft niet meteen een contract te bieden, de jongere hoeft niet gelijk maximaal te presteren. Dan zie je fantastische dingen ontstaan.”

Voor meer informatie over het programma en aanmelden zie: www.eegathemadag.nl

- Advertentie -