Stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer maakt een businesscase voor een truckparking met voorzieningen op A1 Bedrijvenpark Deventer. Het college heeft daarvoor een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek moet eind dit jaar klaar zijn.

In het onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een truckstop voor vrachtwagens met onder meer een tankstation, (on)bewaakte parkeerplaatsen, goede sanitaire voorzieningen, een autowasstraat, een bandenservice, een werkplaats, een autoglasservice en mogelijkheden voor op- en overslag. Deze voorzieningen maken het voor logistieke bedrijven aantrekkelijk om zich te vestigen op het bedrijvenpark. Ook Rijkswaterstaat is geïnteresseerd in vrachtwagenparkeerplaatsen langs de A1 om zo de druk van de bestaande parkeerplaatsen langs de A1 (en vluchtstroken) weg te nemen. Daarnaast lost truckparking parkeeroverlast van vrachtwagens op bestaande bedrijventerreinen op (bron: gemeente Deventer).

- Advertentie -