Bent u op zoek naar een karakteristiek pand voor uw bedrijf? Wilt u graag wonen in een ‘anders-dan-andere’-woning? Voert u activiteiten uit waarvoor u een bijzonder gebouw goed kunt gebruiken? Informeer dan eens bij de gemeente Apeldoorn naar het aanbod dat zij heeft. Gemeente Apeldoorn heeft op dit moment een fl ink aantal panden in de verkoop. Het gaat om diverse soorten panden, van de gemeentewerf tot schoolgebouwen, van een brandweerkazerne tot woningen en winkels.

Winkels en woningen

Bij de winkels gaat het onder meer om winkelpanden in de Marktstraat en Beekstraat. “We hebben die panden jaren geleden gekocht vanwege de plannen voor ontwikkeling van het centrumgebied”, vertelt Jan de Jong, projectmanager Vastgoed bij de gemeente Apeldoorn. “Nu door de crisis die plannen voorlopig niet kunnen worden uitgevoerd, hebben we besloten de panden weer te verkopen.” De winkelpanden houden de bestemming die ze nu hebben. Voor sommige andere panden geldt dat niet. “Voor locaties zoals de gemeentewerf is moeilijk een koper te vinden. Daarom ligt er nu een voorstel om de bestemming van die locatie te wijzigen.” De gemeente wil haar woningbezit verkopen, omdat woningbezit geen gemeentelijke taak is. “De woningen kunnen interessant zijn voor beleggers. Verder worden alle panden leeg opgeleverd. En schoon, want Vastgoedbeheer heeft de panden netjes onderhouden.”

School- en wijkgebouwen

De gemeente biedt de panden te koop aan na een grondige analyse van haar vastgoedportefeuille “De fi nanciële positie van onze gemeente dwingt ons steeds te kijken waar we kunnen bezuinigen”, zegt De Jong. “Daarbij hebben we ook ons vastgoed onder de loep genomen. We hebben veel maatschappelijk vastgoed in eigendom, zoals gebouwen voor de bibliotheek, wijkcentra en scholen. We hebben kritisch gekeken welke van die gebouwen echt de functie van ontmoetingsplaats voor stad of wijk hebben. Vervolgens hebben we bekeken hoe we functies die verspreid zaten in verschillende gebouwen konden samenbrengen onder één dak. Dat hebben we gedaan in overleg met alle betrokken partijen. Het samen-onder-ééndak- principe heeft als voordeel dat de organisaties elkaar kunnen versterken. Het resultaat is dat er nu een aantal panden voor verkoop beschikbaar komt. ” Bijzondere panden De verkoop van de panden is in volle gang en verloopt goed. “We hebben tot nu toe twintig panden verkocht voor bij elkaar een paar miljoen euro”, vertelt Jan de Jong. “Behalve dat de verkoop direct geld oplevert, heeft die natuurlijk ook als voordeel dat de gemeente niet meer de kosten van onderhoud en beheer heeft. We verkopen de panden tegen marktconforme prijzen. Daarvoor laten we alle panden taxeren door een makelaar. Een andere makelaar begeleidt de verkoop. Het is nu een goed moment om te verkopen. De markt is weer in beweging en de rente is laag. Alle panden die we verkopen, hebben een bijzondere kwaliteit en uitstraling. Er zijn ook monumenten bij. Je kunt je als bedrijf echt onderscheiden met zo’n pand. We denken graag creatief mee over de mogelijkheden om de panden een nieuw gebruik te geven.”

Wilt u meer informatie over de panden?

– Loop doordeweeks tussen 10.00 tot 17.00 uur eens binnen bij de gemeentewinkel KAVELS+PANDEN, Marktplein 33 in Apeldoorn. U kunt daar het aanbod bekijken en praten over de mogelijkheden.
– Kijk op de website www.apeldoorn.nl/ kavelsenpanden.

- Advertentie -