Nederland telt inmiddels meer dan 270.000 dementerenden. Een helaas groeiende groep. Gelukkig is er al veel aandacht voor oorzaak en genezing. Daarnaast telt natuurlijk ook het welzijn van deze groep mensen die nu in een instelling of verzorgingstehuis zit. Daarvoor zet Stichting Dichterbij Clown zich in. Deze professioneel opgeleide contactclowns zorgen voor een lichtpunt in de grauwe werkelijkheid van alledag door middel van interactieve voorstellingen en 1 op 1 spelmomenten met de dementerende medemens.

Want wat kun je nog betekenen als je iemand niet meer kan bereiken? Gelukkig heel veel. Dichterbij-Clowns zijn heerlijke maatjes voor dementerenden. Ze kennen het verloop van verschillende vormen van dementie. Bovendien kunnen ze zich verplaatsten in de belevingswereld die daarbij hoort.

Als Dichterbij-Clowns komen zij dichterbij dementerenden, omdat ze op respectvolle wijze de juiste afstand bewaren. Dat doen ze door aan te sluiten bij de beleving van het moment en door het erkennen van de persoon met wie ze spelen. Daarbij schakelen ze tussen voluit spel en meer intieme momenten. Door momenten dat ze ’het niet meer weten’ of letterlijk ‘in de knoop zitten’ zijn ze een gelijkwaardig maatje voor de dementerende. Dit contact biedt ruimte om frustratie te uiten en kan plezier en ontroering veroorzaken.

Om deze voorstellingen of spelmomenten mogelijk te maken, zoekt de stichting donateurs om de kosten te dekken. Bedrijven of instellingen die willen bijdragen aan een middag van verwondering. Met een budget van € 250,- voor een bezoek van 2 clowns of € 500,- voor een voorstelling kunnen de clowns veel dementerenden een kostbaar moment bezorgen.

Voor meer informatie kijkt u op onze website dichterbij-clown.nl, maar we hopen natuurlijk dat we u met dit bericht kunnen verleiden om tot daden over te gaan. Draagt u bij? Neem dan contact op met Monique Pots, tel. 06-25571051.

In vogelvlucht:
• Voor een donatie van € 250,- of € 500,- bezorgt
uw organisatie een grote groep mensen een onvergetelijke
middag. Dit budget is een bijdrage in de
reis- en onkosten van de contactclowns.
• De stichting Dichterbij Clown heeft de ANBI status,
dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.
• U bent vrij om uw donatie middels PR wereldkundig
te maken. Middelen als een persbericht, content voor
social media stellen we kosteloos beschikbaar.
• Uiteindelijk het belangrijkste: zij een kostbaar
moment, u een goed gevoel.

- Advertentie -