APELDOORN – Liander gaat binnenkort van start met de bouw van een nieuw onderstation in Apeldoorn Noord . Dit vanwege de toenemende behoefte aan elektriciteit in dit deel van de stad.

Steeds meer bedrijven vestigen zich op het bedrijvenpark Apeldoorn Noord. Door deze uitbreiding en de toename van woningen in deze omgeving, stijgt de vraag naar elektriciteit. Om in de toekomst in deze groeiende energiebehoefte te voorzien, bouwt Liander een nieuw onderstation dat op het energienetwerk in Anklaar wordt aangesloten.

Het onderstation wordt gebouwd op het bedrijvenpark Apeldoorn Noord. In overleg met de gemeente Apeldoorn hebben Liander en Tennet gekozen voor de locatie op de hoek van de ‘Laan van de Ram en de Laan van Zodiak’. Eind juni heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor de bouw op deze locatie. Vanuit het onderstation legt Liander een verbinding naar het elektriciteitsnetwerk in Anklaar. De bedrijven en huizen in Apeldoorn Noord worden hierdoor van elektriciteit voorzien.
De bouw van het onderstation start medio augustus 2014 en wordt naar verwachting begin 2016 in gebruik genomen. Het verkeer, dat gebruik maakt van de wegen rondom het bouwterrein, ondervindt hier weinig overlast van. In 2015 start Liander met de verbinding tussen het onderstation op het bedrijvenpark Apeldoorn Noord en het onderstation in Anklaar. Voorafgaand aan de start van de aanleg van de verbinding naar Anklaar informeert Liander de ondernemers op het bedrijvenpark over de voortgang van het project.

Ondernemers met vragen kunnen op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bellen op telefoonnummer 0900 263 26 30 (€ 0,10 per minuut). Een e-mail sturen kan natuurlijk ook:  info@liander.nl.

- Advertentie -