Breman Harderwijk

Breman Harderwijk is een installatie- en engineeringbedrijf dat zich helemaal richt op seriematige woningbouw. De monteurs zorgen bij nieuwbouwprojecten voor de seriematige aanleg van verwarming, ventilatie en het loodgieterswerk rondom de sanitaire voorzieningen. De onderdelen die zij op de bouw installeren en bevestigen, worden voor een zeer groot gedeelte prefab geproduceerd in de eigen fabriek.

“Wij hebben ons helemaal toegespitst op een seriematige aanpak,” legt directeur Arnold Verwoerdt uit. “In de ruwbouw leggen wij de leidingen aan voor de verwarming om deze later aan te sluiten op warmtepompen of stadverwarming. Daarnaast worden voor het later aan te sluiten sanitair, de waterleidingen en de riolering aangebracht. Tevens worden in dezelfde fase de ventilatiekanalen voor de warmte- terugwinningsventilatie gemonteerd. Vervolgens wordt veelal de zand-cementvloer aangebracht door de aannemer. Bij de af-montage worden vervolgens de radiatoren, de sanitaire toestellen en de ventilatieboxen gemonteerd. We zijn actief in een groot deel van het land. Van Amsterdam (waar we veel projecten uitvoeren) tot Utrecht, Flevoland, Zwolle, Apeldoorn, Arnhem en Diemen. De aannemers van woningprojecten zijn in de meeste gevallen onze opdrachtgevers.”

Heldere keuzes
De Breman Groep is een familiebedrijf dat uit zo’n dertig operationele bedrijven bestaat. De holding is gevestigd in Genemuiden. De vestigingen zijn in grote mate autonome bedrijven. Zoals Breman Harderwijk, dat net zoals de andere bedrijven zelfstandig heldere keuzes maakt. “Daar staan we bekend om,” benadrukt Arnold Verwoerdt. “Wij zijn puur gespecialiseerd in werktuigkundige installaties in de seriematige woningbouw. We doen geen elektrotechniek, houden ons niet bezig met utiliteitsbouw en we voeren ook geen service en onderhoud uit. Daar zijn andere bedrijven van Breman weer goed in en dat sluit mooi op elkaar aan. Zo kan elk Breman-bedrijf zich richten op de eigen specialismen.”

Bremanisme
Naast de heldere keuzes is de filosofie van de Breman Groep bijzonder. De grondlegger van deze in de praktijk gebrachte visie is Reind Breman. Hij was de zoon van Thijmen die als fietsenmaker en wasmachineverkoper in het verre verleden het aanvankelijk kleinschalige bedrijf begon. Reind wist dit met zijn vier broers om te vormen tot een installatiebedrijf en uit te bouwen tot een miljoenenfirma.

Maar hij had een ambivalente houding ten opzichte van geld. Een veelgeciteerde uitspraak van hem is: “Geld is beroerder dan drank en drugs. Wie er teveel van heeft, probeert alles goed te praten. Ook vanuit het geloof.” Het was zijn stellige overtuiging dat we als mensen op de wereld zijn als rentmeester. Hij besloot om het familiekapitaal te neutraliseren, oftewel ter beschikking te stellen. Vele jaren trok hij door het hele land om presentaties te geven over het ‘Bremanisme’. Dat overigens niet veel aanhangers kreeg. Maar bij Breman is zijn gedachtegoed nog steeds van kracht.

‘We hebben ons helemaal toegespitst op een seriematige aanpak’

Winstdeling
Arnold Verwoerdt: “Reind Breman, vorig jaar op tachtigjarige leeftijd overleden, begreep dat medewerkers het belangrijkste kapitaal vormen voor een onderneming. Hij bracht zijn visie in de praktijk bij Breman. De Breman Groep hanteert een systeem van winstdeling. De Groep levert het kapitaal waarmee de diverse bedrijven hun activiteiten uit kunnen voeren. Als ze daar hun verantwoordelijkheid voor nemen, worden ze er ook voor beloond. Zoals gezegd zijn we bijna zelfstandige bedrijven. Wij doen de business, verwerven de projecten, engineeren, tekenen en voeren de projecten uit. Als wij winst maken, krijgen we daar vijftig procent van en die wordt via een bepaalde formule (onder andere op basis van werkelijk gemaakte dagen) verdeeld over het personeel. Dat stimuleert enorm.”

Trouwe medewerkers
Bij Breman Harderwijk zijn medewerkers die al vijfentwintig jaar of langer op de loonlijst staan geen uitzondering. Ook de inleners – gedetacheerd of zelfstandig – uit Duitsland en andere Europese landen zijn trouw. Sommigen van hen komen zelfs al zeventien jaar terug voor diverse projecten. Dankzij de prefab-fabriek is het mogelijk om werknemers die wegens lichamelijke klachten uitgevallen zijn in een vroeg stadium weer te re-integreren in het arbeidsproces.

“Maar ja,” zegt de directeur. “Net zoals elke onderneming in de technische branche is het voor ons lastig om aan nieuwe arbeidskrachten te komen. We doen daar uiteraard alles aan met interne opleidingen, goede leerlingbegeleiding en perspectieven op een vast dienstverband met groeimogelijkheden. Zowel bij onze opdrachtgevers als bij ons personeel gaan we voor langdurige relaties.”

Duurzaamheid
Bij alle bouwprojecten speelt duurzaamheid een grote rol. “Alle aanvragen moeten aan de energieprestatienormen voldoen. We werken met een programma waarmee we zelf de energieprestatienormen voor een project berekenen. Daar geven we de aannemer in een vroeg stadium adviezen over. Het is in het voortraject een vast onderdeel van onze engineering, in samenspraak met de opdrachtgever. In de nieuwbouw wordt bijna alleen nog maar warmtepompen of stadsverwarming toegepast. Het plaatsen van ketels komt nagenoeg niet meer voor. Warmteterugwinunits leveren al veel energiebesparing op. Deze units zorgen ervoor dat de warmte die uit de lucht wordt afgevoerd, voor een groot gedeelte weer in de toevoerlucht wordt hergebruikt.

Wij houden de vinger aan de pols bij alle nieuwe technische ontwikkelingen. Uiteraard denken wij na hoe het allemaal nog zuiniger en slimmer kan. Op termijn is te voorzien dat nieuwbouwwoningen ‘all electric’ worden, waardoor het gas dus uit de woningen zal verdwijnen. Ook houden we nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van waterstofketels in de gaten.”

Eigen pand
Het pand van Breman Harderwijk aan de Celsiusstraat 43, op bedrijventerrein Lorentz, wordt momenteel aanzienlijk energiezuiniger gemaakt. Dankzij onder meer de installatie van een warmtepomp en extra isolatie van het dak en de wanden. “Zo goed als elke ondernemer weet dat duurzaamheid markttechnisch een centrale plaats inneemt. Op dit bedrijventerrein werken we dan ook gezamenlijk aan een project om de panden (nog) duurzamer te maken. Daarnaast bereiden we de overstap naar elektrische auto’s voor.”

Toekomst
Voor de toekomst heeft de Breman Groep – en dat geldt dus ook voor Breman Harderwijk – niet zozeer groeidoelstellingen geformuleerd. “We blijven ons focussen op rendement, doelmatigheid en kwaliteit. In onze markt groeien we overigens nog wel, maar het blijft zoals gezegd een uitdaging om aan nieuwe medewerkers te komen. We hebben nu vijftig vaste personeelsleden. (Bij de Breman Groep werken in totaal zo’n 1700 mensen.) Ze voelen zich allemaal ‘Bremannen’. Dat geldt voor mij ook, ik ben er trots op dat ik mag werken voor dit in tal van opzichten bijzondere bedrijf.”

Breman Harderwijk werkte
in de brede regio onder meer
mee aan de realisatie van:
79 appartementen Dompselaerstaete,
Barneveld
106 woningen Kasteel Groot Horloo,
Ermelo
59 woningen Zuidbroek, Apeldoorn
39 woningen Steenbrugge, Deventer
60 appartementen Hatemmerbroek
35 woningen Uddel

- Advertentie -