In Gelderland is het totaal aantal WW-uitkeringen in juli licht toegenomen ten opzichte van juni. Het aantal ligt wel een stuk hoger dan een jaar geleden. Dat komt vooral door de sterke stijging in april. Ook zijn er verschillen tussen sectoren. Zo is er in juli een duidelijke toename in het onderwijs, waar voor de zomer veel contracten aflopen. Na een sterke toename aan het begin van de coronacrisis neemt het aantal WW-uitkeringen vanuit uitzendbedrijven in juli juist af.

Aantal WW-uitkeringen in Gelderland licht toegenomen in juli

Eind juli 2020 verstrekte UWV in de provincie Gelderland 30.822 WW-uitkeringen. Dat waren er 125 meer dan vorige maand en betekent een toename van 0,4%. Dat is iets meer dan de landelijke toename van 0,1%. De stijging komt vooral door een gebruikelijke toename vanuit het onderwijs. Tijdelijke contracten in het onderwijs lopen vaak af voor de zomervakantie. Onder meer vanuit de uitzendbedrijven neemt het aantal WW-uitkeringen in juli juist af, na een sterke toename in de eerste maanden van de coronacrisis. Dit komt vooral door seizoenswerk in verschillende andere sectoren.

Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen in Gelderland nu 5.141 hoger. Vooral in april, bij het begin van de coronacrisis, groeide het aantal WW-uitkeringen hard. De stijging met 20% in Gelderland over de afgelopen 12 maanden is kleiner dan de landelijke groei van 28,6%.

Ondanks de grote impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt, zijn er nog steeds beroepen met goede kansen op werk. Bijvoorbeeld in de industrie, bouw en zorg, drie sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn in Gelderland.

De kansen op werk kunnen overigens wel sterk verschillen tussen deelsectoren en zelfs tussen bedrijven. Uit het UWV rapport Kansrijke en minder kansrijke beroepen blijkt onder andere dat verschillende technische beroepen en zorgberoepen kansrijk zijn. Zo blijft er vraag naar technisch geschoolde vakmensen, bijvoorbeeld naar monteurs zonnepanelen door de energietransitie. In de zorg was er al voor de coronacrisis sprake van grote personeelstekorten, met name aan gediplomeerde verzorgenden IG en verschillende verpleegkundigen. De komende tijd blijft er veel behoefte aan deze zorgprofessionals. Maar ook hele andere beroepen bieden momenteel kansen op werk, zoals hovenier. Vacatures voor dit beroep waren de laatste jaren al moeilijk te vervullen. Daarbij komt de toegenomen vraag vanuit particulieren, doordat mensen sinds de uitbraak van het coronavirus veel meer thuis zijn. Dit kan overigens wel een tijdelijk effect zijn, wat wegvalt wanneer de recessie langer duurt.

Aantal WW-uitkeringen in juli stabiel in de Achterhoek

Eind juli 2020 verstrekte UWV 4.129 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Dat is vrijwel evenveel als in juni. De toename met 4 uitkeringen komt neer op een groei van 0,1%. Ook landelijk is de toename 0,1%. De verandering van het totaal aantal WW-uitkeringen is klein, maar er zijn wel verschillen tussen sectoren. Naast een gebruikelijke stijging in het onderwijs, neemt ook in de metaalindustrie het aantal WW-uitkeringen in juli relatief sterk toe. Duidelijke dalingen zijn er onder meer in vervoer & logistiek, detailhandel en zorg & welzijn.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek wel duidelijk toegenomen. De stijging met 24% (798 uitkeringen), is minder sterk dan de landelijke stijging van 28,6%.

- Advertentie -