Van Lanschot Private Banking Apeldoorn & Zwolle

De rente is op dit moment historisch laag. Maar het zou zo maar kunnen dat deze op termijn weer gaat stijgen. Ook fiscaal gaat er één en ander veranderen. Is dit hét moment om uw bestaande hypotheek bij uw BV over te sluiten naar de bank?

In het regeerakkoord van vorig jaar is aangekondigd dat de regering van plan is de tarieven voor de vennootschapsbelasting (Vpb) te verlagen. We verwachten dat deze plannen rond Prinsjesdag 2018 worden omgezet in een wetsvoorstel. In drie jaar tijd (2019, 2020 en 2021) wordt het Vpb-tarief voor winsten tot € 200.000 verlaagd van 20% naar 16%. Voor winsten boven € 200.000 daalt het tarief van 25% naar 21%. Maar samen met deze verlaging van het Vpb-tarief wordt ook een verhoging van het box 2-tarief voorgesteld. In 2020 gaat het box 2-tarief van 25% naar 27,3% en in 2021 gaat dit tarief naar 28,5%.

Hypotheekrenteaftrek
Daarnaast is in het Regeerakkoord 2017 aangekondigd dat het aftrekpercentage van de hypotheekrente (box 1) de komende jaren versneld wordt afgebouwd. Vanaf 2023 kan de hypotheekrente nog maximaal worden afgetrokken tegen circa 37%.

Wat betekent dit voor de hypotheek bij de eigen BV?
Mocht u de hypotheek bij de BV ongewijzigd laten, dan heeft u in privé een aftrek van maximaal 37% en zal de BV gecombineerd aan vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing minimaal 40% betalen. U kunt overwegen de hypotheek over te sluiten naar een bank. In dat geval daalt ook de aftrek in privé naar 37%. Mogelijk is het tarief dat u aan de bank betaalt, gezien de lage rentestand, lager dan dat u nu aan uw BV betaalt. De lening bij de BV wordt dan afgelost en de BV heeft op dat moment liquide middelen ter beschikking. Wat uw BV vervolgens het beste met deze liquide middelen kan doen, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Mijn collega Hanneke Kroonenberg heeft een blog over dit onderwerp geschreven met een rekenvoorbeeld: www.vanlanschot.nl/inspiratie/hypotheken/ nu-uw-hypotheek-bij-de-bv-oversluiten-naarde- bank.

Wilt u meer weten?
Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op 06 512 38 024 en/of per mail j.vink@vanlanschot.com

- Advertentie -