Begin februari werd het spoor opeens hot, toen er kort na elkaar veel berichten over meer en snellere treinen naar buiten kwamen. Ter illustratie een korte bloemlezing. ProRailbaas Pier Eringa deed een pleidooi voor treinen met een snelheid 250 km per uur tussen de Randstad en het Noorden, Oosten en Zuiden. De NS testte een snelle intercity tussen Groningen, Zwolle en Den Haag. En het spoorboekje 2020 gaat uit van meer intercity’s in de spits op het traject Utrecht-Apeldoorn- Deventer. Volop nieuwe kansen voor een betere bereikbaarheid van Regio Stedendriehoek met Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Staatssecretaris van Veldhoven stuurde op 6 februari een brief aan de Tweede Kamer, waarin het ‘Toekomstbeeld OV’ (2040) werd geschetst. De betrokken partijen hebben enkele jaren gewerkt aan het contouren hiervan. De kracht van het OV wordt versterkt door frequente treinverbindingen in een ring van 9 (middel)grote steden waaronder Zwolle, Arnhem en Nijmegen, snelle treinen tussen de landsdelen en goede internationale verbindingen (HSL-spoornet en IC-spoornet). Ook wordt ingezet op drempelloze aansluitingen en verduurzaming (‘zero emissie’ en ‘circulair’). Aan visie en ambities geen gebrek!

Goede bereikbaarheid van en naar regio’s, maar ook binnen regio’s is van grote betekenis voor de regionale economie, de bereikbaarheid van onderwijs en banen en de vestiging van bedrijven. De ambitieuze spoorplannen klinken dan ook als muziek in de oren van de Regio Stedendriehoek, die zich profileert als Cleantech Regio, waar snel, slim en schoon vervoer een prioriteit is. En daarbinnen is een ambitie om de intercityverbinding Amsterdam-Amersfoort-Cleantech Regio- Twente-Hannover-Berlijn te verbeteren. Daarmee wil de Regio in 2023 dé vestigingsregio voor bedrijven en talenten zijn. En 2023 is al over enkele jaren!

Maar er zijn ook zorgelijke dilemma’s. Zo is een dilemma dat het personenvervoer per spoor in en tussen de grote steden tot 2040 met 30 tot 40 % zal stijgen, terwijl in het landelijk gebied en krimpregio’s zoals de Achterhoek de spoorservice en het kostenniveau steeds meer onder druk komen te staan. Het risico is dan niet denkbeeldig dat het Rijk steeds meer investeert in de sterke (kern)regio’s en steeds minder in de zwakke (krimp)regio’s, waardoor de onderlinge tegenstellingen verder zullen toenemen met alle gevolgen van dien.

De Cleantech Regio is een nog jonge regio, die nog volop in ontwikkeling is en werkt aan haar ontwikkeling en profilering. Maar de ambities op het gebied van energietransitie en circulaire economie zijn er niet minder om. En daarvoor is snel, slim en schoon vervoer zoals OV een randvoorwaarde en belangrijke succesfactor. Dit zorgt ervoor dat de regionale economie wordt gestimuleerd in plaats van belemmerd door demografische ontwikkelingen. Pier Eringa stelde al dat het spoor de samenleving niet in de weg mag staan. Meer spoor betekent meer Business in de Drie Steden!

- Advertentie -