Re-integratiebureau Interstap uit Apeldoorn viert dit jaar haar 15-jarig bestaan. Directeur Henri Sanders was erbij vanaf het begin en heeft het dochterbedrijf van Lucrato ontwikkeld naar een volwaardig re-integratiebedrijf met een grote naamsbekendheid in een groot deel van Gelderland. Aan de vooravond van zijn pensionering blikt Henri terug op de groei van de organisatie en bijzondere momenten die hem bijblijven.

Tekst: Yvonne de Haan

“Interstap is als dochteronderneming van werkbedrijf Lucrato opgericht om mensen vanuit de bijstand versneld weer aan het werk te krijgen. Dat was noodzaak omdat toen nog de Sociale Werkvoorziening (SW) Felua-groep ( hierna te noemen Lucrato), niet méér mensen die op de wachtlijst stonden een arbeidscontract kon aanbieden. Interstap sprong in het gat. SW-medewerkers kregen een arbeidscontract bij Interstap. Na de intake kregen ze passend werk binnen één van de werkhallen van Lucrato. Als de capaciteit het toeliet, stroomden de mensen daarna door naar Lucrato. Op die manier hebben we tientallen cliënten uit de bijstand, die een plekje wilden bij Lucrato, snel aan werk geholpen”, aldus Sanders.

Zelfsturing
“In de jaren daarna breidde Interstap haar werkterrein uit met re-integratieprojecten voor omliggende gemeenten zoals Heerde en Epe. Vaak voor specifieke doelgroepen zoals dak- en thuislozen, of jongeren die dreigden te ontsporen. Onze aanpak is meegegroeid met de ontwikkelingen in de re-integratiemarkt. Van mensen intern werk bieden, naar extern aan het werk bij opdrachtgevers. Daarmee ontstond steeds meer  vraag naar jobcoaching. Mensen op de juiste plek krijgen en houden. Zorgen dat ze goed blijven functioneren en zich ontwikkelen. Dat is nog steeds onze belangrijkste opdracht. Daarom coachen onze consulenten ook veel op zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. De vraag naar een jobcoach neemt erg toe en niet zonder resultaat. Onze jobcoaches voelen zich thuis op alle niveaus, van mensen met een lage opleiding tot mensen die hun sporen vaak al hebben verdiend in een onderneming. Onze loopbaanadviseur sluit daar naadloos op aan als iemand zich toch eens wil verdiepen in andere mogelijkheden. Het Corona tijdperk zorgt er mede voor dat mensen zich gaan heroriënteren. Naast onze jobcoaches en loopbaanadviseur hebben we consulenten die fantastische successen behalen met begeleiding van mensen op het eerste spoor ( o.a. met een casemanager) en het tweede spoor. Voor het UWV zijn wij actief met trajecten als  “werkfit”, “naar werk”,  “modulaire dienstverlening” en “praktijkassessments”. Al onze dienstverlening is geënt op begeleiding van de kandidaat om  eigenwaarde, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te vergroten.”

No cure no Pay
“De invoering van de Participatiewet in 2015 heeft voor Interstap grote gevolgen. Die wet is erop gericht zoveel mogelijk mensen te helpen aan werk. Wij bedienden in Apeldoorn vooral het lagere segment, maar daar sprong Lucato in. Wij hebben toen het midden en hogere segment aangeboord. Outplacementtrajecten opzetten en mensen begeleiden van werk naar werk. We boekten goede resultaten met een bijstandsproject in Heerde. Dat hoorde een wethouder uit Westervoort en hij vroeg ons om een offerte. Het college van B&W vond die offerte te duur en onze aanpak niet onderscheidend genoeg. Dat zette mij aan het denken. Als wij overtuigd zijn van onze aanpak, dan moeten wij dat ook laten zien. Ik heb gezegd: ‘wij gaan werken op basis van no cure no pay.’ We zorgen ervoor dat de deelnemers betaald werk krijgen en we factureren pas als iemand een half jaar geheel of gedeeltelijk uit de uitkering is.”

Bedrijfsrisico
“Ik wist dat ik met deze belofte een behoorlijk bedrijfsrisico nam. Er was nog geen begeleider, geen locatie en mijn consulenten verklaarden mij voor gek. Maar ik durfde te vertrouwen op de resultaten die we in Heerde hadden geboekt. Ik vond een locatie manager die deze uitdaging wilde aannemen en samen met de expertise van de consulenten in Apeldoorn, hebben we een goed onderbouwd begeleidingsprogramma opgezet waarna we de opdracht gegund kregen. Met het eerste bijstandsproject gingen we aan de slag met tien kandidaten in het Deltahuis. Een laagdrempelig inloophuis waar iedere deelnemer op elk moment van de dag mag binnenlopen voor een bak koffie.”

Heft in eigen hand
“Ons traject begon (en begint) altijd met een intake, motivatiescreening en de meerdaagse cursus ‘Het heft in eigen hand’ (gegeven door een consulent/trainer uit Apeldoorn). Bedoeld om zelfredzaamheid en zelfstandigheid richting werk te vergroten. Dat had al bij de eerste groep heel bijzondere effecten. Ongemotiveerde mensen die bij aanvang onderuitgezakt in de stoel hingen, zaten aan het eind van de week rechtop. Onze consulenten hadden een vonkje bij ze aangestoken.”

Plaatsen dicht bij huis.
“Ook na die trainingsweek lukte het om de energie vast te houden. We hielpen de mensen met sollicitatietrainingen, brieven schrijven, of simpelweg naar bedrijven stappen. Eén van de cursisten zat al jaren thuis, maar wilde graag aan de slag als kok. Toen zijn we samen gaan kijken bij een restaurant en daar hadden ze net een vacature. Die man is direct aangenomen. Prachtig natuurlijk. En dat had ook een gigantische impact op de groep. Deze man was aanvankelijk heel negatief, maar had nu als eerste een baan gevonden. Dat succes gaf een boost. Van de tien kandidaten, vonden acht betaald werk. Na die eerste groep hebben we in totaal 150 deelnemers gehad waarvan ruim 80 procent betaald werk vond.”

Onconventioneel
“Ons succes? Het Deltahuis is laagdrempelig en onze consulent is er voor vragen. Dat werkt. Maar wij kijken ook naar interesses en leefstijl. Kan je overdag niet werken? Misschien is werk in de avonduren iets voor jou? Zo hebben we voor een kandidaat een baan gevonden in een bakkerij. Die man is er zielsgelukkig mee. We werken soms onconventioneel. Voor een kandidaat, wiens tanden door ziekte ernstig waren aangetast, heb ik een bevriende tandarts gevraagd of hij haar gebit kon herstellen. Dat geeft haar zoveel zelfvertrouwen dat ze straks weer de arbeidsmarkt op durft en meer kans heeft op een baan. Een visueel beperkte man kreeg een goed betaalde baan aangeboden bij staalproducent- en leverancier Bazo in Velp.”

Meetellen in de maatschappij
“Na Westervoort zijn we ook in Zevenaar en Duiven gestart met bijstandsprojecten in makkelijk toegankelijke inloopcentra. Wat altijd centraal staat in onze begeleiding is het motiveren van deelnemers om zelf op zoek te gaan naar werk. Wij vergroten hun kennis, kunde en zelfvertrouwen. Maar maken ze ook bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. Na het re-integratietraject is Interstap weg en moeten deelnemers het ook zelf doen, al kunnen ze altijd op ons terugvallen! Die zelfredzaamheid is dus heel belangrijk. Natuurlijk geeft dat soms wrijving. Confrontatie is soms nodig om mensen in beweging te krijgen, maar wij weten dat dit vaak het gewenste resultaat oplevert. Deelnemers die jarenlang thuis hebben gezeten en zichzelf al hadden afgeschreven vanwege hun beperking, of leeftijd ontdekken bij ons dat ze nog wel degelijk meetellen in de maatschappij.”

Kansen Lucrato en Interstap
“Na mijn pensionering ga ik me zeker niet vervelen. Ik heb genoeg te doen en zal wat meer vrijwilligerswerk oppakken, maar Interstap ga ik zeker missen. Deze laatste periode is ook niet echt leuk. Veel collega’s werken nu thuis vanwege de coronacrisis. Ik mis het onderlinge contact en de gezelligheid. Dat is jammer.  Voor de toekomst zie ik voldoende samenwerkingsmogelijkheden voor Interstap en Lucrato hier in Apeldoorn. Lucrato heeft een groot bestand aan werkgevers die de komende jaren ook Interstap moeten leren kennen. Veel werkgevers kennen ons al, maar ik gun dat iedereen onze kracht, vertrouwen en deskundigheid leert kennen. Ik ben blij dat de huidige directie van Lucrato dit onderkent en met ons zoekt naar een nog intensievere samenwerking Met zo’n 15.000 bedrijven in deze regio, liggen hier enorm veel kansen voor beider bedrijven.”

Credits voor de medewerkers
‘Terugblikkend op vijftien jaar Interstap ben ik trots op de resultaten die we hebben bereikt. Daarvoor ben ik mijn medewerkers erg dankbaar. Ik heb heel veel respect en waardering voor ze. Ik vind het knap hoe zij met cliënten met soms forse problematiek deze resultaten halen. Ja, dat blijf ik heel bijzonder vinden. Ik kan ervan genieten als het financieel goed gaat met de organisatie, maar ik geniet nog meer als ik hoor dat wij moeilijk plaatsbare cliënten toch aan het werk hebben gekregen. Dat is altijd mijn drive geweest in de periode dat ik hier directeur mocht zijn”, besluit Sanders.

- Advertentie -