Luchthaven Teuge gaat naar verwachting in  2017 een aanvraag voor een luchthavenbesluit indienen bij de provincie Gelderland. Voor die aanvraag wordt een marktonderzoek en een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. De provincie Gelderland verwacht in 2018 het luchthavenbesluit vast te stellen. “Het bestaansrecht van de luchthaven staat niet ter discussie, het gaat om het oplossen van een omissie van het Rijk”, aldus directeur Meiltje de Groot.

Doel van dit proces is een oplossing te vinden voor de in 2010 ontstane situatie, toen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu abusievelijk een grotere geluidsruimte dan beoogd had opgenomen voor de luchthaven. Nadat dit in 2016 is geconstateerd, hebben het ministerie, de provincie Gelderland en Luchthaven Teuge overlegd hoe hiermee om te gaan, op zoek naar een uitkomst waarin alle belangen worden meegewogen. “We willen een zorgvuldig proces waarin economische en milieubelangen worden afgewogen. Wij – luchthaven, bedrijven en luchtvaartsector – willen graag ruimte voor economische ontwikkeling, maar wel met oog voor belangen van omwonenden en milieu. Daarom zijn er twintig hinderbeperkende maatregelen bedacht die de komende periode zo veel mogelijk worden geïmplementeerd”, aldus De Groot.

Het marktonderzoek zal de toekomstige behoeften aan vliegbewegingen in kaart brengen. Vervolgens worden de effecten op milieu en omgeving onderzocht. De geluidsruimte die oorspronkelijk beoogd was zal als referentiesituatie worden gebruikt in de MER. Het ministerie zal ondersteuning geven aan het traject om tot een nieuw luchthavenbesluit te komen. “Vaak hoor je vooral de mensen die tegen het vliegveld zijn. Het is goed om te realiseren dat vliegveld Teuge van groot belang is voor het inkomen van een groot aantal gezinnen en daarmee voor de werkgelegenheid, maar ook een trekpleister voor toerisme op de Veluwe is”, besluit De Groot.

- Advertentie -