Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn positief gestemd over een rijksbijdrage voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij knooppunt Raalte. Dat meldt gedeputeerde Boerman na een gesprek met minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma. Maar: “We zijn er nog niet.”

“Als provincie vragen we om een rijksbijdrage van zo’n 12 miljoen euro. De minister en staatssecretaris willen samen met de regio bekijken of een rijksbijdrage geregeld kan worden door meevallers uit de aanbestedingen van andere N35-trajecten in knooppunt Raalte te investeren. Dit is een mooie stap voorwaarts in het opheffen van weer een knelpunt op de rijksweg N35. Dat is goed voor de economie en de bereikbaarheid van onze steden en dorpen.” Het Rijk verwacht voor het einde van dit jaar helderheid te kunnen geven over de hoogte van de rijksbijdrage.

De aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de N35/N348 en het spoor, wat ongeveer 45 a 50 miljoen euro gaat kosten, zorgt ervoor dat het autoverkeer op de N35 en de N348 vlot kan doorrijden en niet meer hoeft te wachten voor verkeerslichten en slagbomen. Ook het fietsverkeer krijgt een veilige, vrij liggende en snelle route onder de N35 en het spoor door. De aanpak van knooppunt Raalte is onderdeel van de totale verbetering van de rijksweg N35 Zwolle-Almelo. De regionale ambitie van de provincie Overijssel en de betrokken gemeenten is om de N35 om te bouwen tot een autoweg met 2×2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximum snelheid van 100 km/uur. Deze verbeteringen worden in overleg met het Rijk in gedeelten uitgevoerd.

- Advertentie -