Met DISC komt u dichterbij een optimale aansturing van uw bedrijf

Stel dat al uw medewerkers lekker in hun vel zitten en beter met elkaar gaan communiceren en samenwerken. Welk effect zal dit dan hebben op de beleving van uw klanten en hoe kan zich dat financieel vertalen? Het antwoord hierop kan alleen maar positief zijn.

Zelfinzicht en begrip voor anderen
DISC is een persoonlijkheidsscan die Alfa Accountants en Adviseurs in Zutphen gebruikt om gedrags-en communicatiepatronen in beeld te brengen. Het geeft meer zelfinzicht en begrip voor de stijl die andere medewerkers hebben. Het is geen middel om te labelen.

“Dick Bos heeft bij mijn bedrijfsleider een DISC scan afgenomen en heeft deze scan eerst met hem besproken en daarna met ons tweeën”, zegt Leo Weys van PrintXpert. “Nu we iets verder zijn zie ik een duidelijk verschil in het gedrag bij mijn bedrijfsleider. Hij begrijpt mij beter en daardoor loopt de communicatie prettiger. Ook zie ik dat hij meer verantwoordelijkheid neemt in het hele proces. Het aannemen en aansturen van stagiaires doet hij nu ook helemaal zelf. Ik ben er tussenuit gestapt. Hierdoor kan ik mij meer gaan richten op het binnenhalen van orders. We hebben zo echt een stap vooruit gezet”. De bedrijfsleider Kevin lacht, ”Ik kan nu makkelijker gedragspatronen herkennen bij andere mensen en begrijp zo beter hoe ik met ze kan samenwerken en aan wie ik wat kan delegeren”.

Wat DISC uniek maakt zijn drie perspectieven van waaruit het voorkeursgedrag in kaart wordt gebracht. Juist door dit te bespreken in de bedrijfscontext worden communicatie- en gedragspatronen duidelijk. De toegevoegde waarde zit hem in het herkennen van gedragsstijlen. Als een medewerker dit inzicht toepast dan maakt dat een groot verschil in de communicatie.

Vier stijlbeschrijvingen
De theorie van psycholoog en professor Dr. William Marston aan de Harvard Medical School is ontwikkeld in de jaren dertig. Hij beschrijft vier soorten stijlen: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Voor iedere stijl wordt zo duidelijk wat nodig is om iemand op zijn gemak te stellen en waar iemand juist een hekel aan heeft. Wat iemand drijft, motiveert en wat zijn of haar angsten zijn. Alle stijlen zijn in ieder persoon aanwezig. Het mooie van de DISC scan zit hem in het inzichtelijk maken van de dominerende stijl of stijlen. De DISC theorie is in de loop van de tijd steeds verder verfijnd en inmiddels is DISC uitgegroeid tot een instrument voor persoonlijke ontwikkeling, werving en selectie en teamontwikkeling. “Grote organisaties maken er al langer wereldwijd gebruik van. Inmiddels wordt het ook steeds vaker gebruikt binnen het MKB”, aldus Dick Bos.

Advies
Heeft u het vermoeden dat de communicatie en samenwerking beter kan in uw organisatie? Reageer daar dan proactief op. Dat kan door met DISC als instrument voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling aan de slag te gaan.

- Advertentie -