Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Er zijn er meer dan 250.000 in Nederland, en ze nemen maar liefst bijna de helft van de werkgelegenheid én ruim 50% van het bruto nationaal product voor hun rekening.

Van groot belang dus, dat deze bedrijven een goede continuïteit hebben en dat de opvolging binnen een familiebedrijf succesvol verloopt. Structureel overleg, een plan van aanpak en duidelijke communicatie zijn daarvoor noodzakelijk.

Toch komt het regelmatig voor dat opvolgingszaken te lang niet op de agenda staan. Dan kan te maken hebben met twijfel bij de overdrager(s) over de kwaliteiten van de opvolger, of met angst voor het maken van een verkeerde keuze, voor pensionering, voor machts- en statusverlies, of met angst voor conflicten. Ook problemen met het gelijkheidsprincipe ten opzichte van de kinderen, druk op relaties in de familie (de koude kant roert zich), onduidelijke communicatie, erfeniskwesties of het ontbreken van een familiestatuut kunnen hierbij een rol spelen.

Hoe pakken succesvolle ondernemers de opvolging aan? Ik zet vijf onderscheidende actiepunten voor u op een rij.

Succesvolle ondernemers:
+ Hebben een plan van aanpak, waarmee ruim vóór overdracht wordt begonnen. Een periode van vijf jaar is niet ongebruikelijk en het plan wordt in deze periode op maat gemaakt.
+ Praten met familieleden over het proces, en zijn open en eerlijk om conflicten te voorkomen. Opvolging is onderdeel van het familiestatuut dat regelmatig aan bod komt.
+ Betrekken sleutelfiguren (binnen én buiten de familie) bij het proces en zijn niet zuinig bij het inwinnen van advies bij deskundigen.
+ Testen op tijd de competentie van de toekomstige overnemers en maken afspraken met hen.
+ Gebruiken een checklist om inzicht te krijgen in de familiale, emotionele en relationele kwesties bij de opvolging (los van de bedrijfseconomische, juridische en fiscale aspecten).

Of de opvolging in een eigen familiebedrijf een lastige weg is of wordt, valt op voorhand niet te zeggen. Maar als men op tijd begint en de noodzaak van een goede communicatie onderkent zal de kans op een succesvolle overdracht toenemen.

Bereid u goed voor op de overdracht
Het ontwikkelen van leiderschap van de volgende generatie staat centraal tijdens de Van Lanschot Academie voor Bedrijfsoverdracht. Er wordt dieper ingegaan op het proces, de inhoudelijke kennis over het runnen van een familiebedrijf en de psychologische veranderingen op de werkvloer.

Van Lanschot informeert en adviseert ondernemers en familiebedrijven.

- Advertentie -