De FNV houdt een landelijke estafette langs sociale werkbedrijven in Nederland. Tussen woensdag 12 mei en woensdag 19 mei  gaat de FNV langs bij negen bedrijven in Overijssel, Gelderland en Utrecht. De vakbond vraagt hiermee aandacht voor de eerste, compleet nieuwe cao voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. De estafette begon op 6 april en inmiddels zijn er tientallen bedrijven bezocht.

Frans Vosman, bestuurder FNV Overheid: ‘We hebben na een lange strijd nu eindelijk een onderhandelingsresultaat over de cao ‘Aan de slag’. Maar de leden hebben het laatste woord. Het is belangrijk dat de mensen om wie het gaat, meedenken en meebeslissen over hun eigen arbeidsvoorwaarden.’ Leden kunnen tot 20 mei hun stem uitbrengen.

Historisch akkoord
Het onderhandelingsresultaat over de cao ‘Aan de slag’ werd dit jaar op 11 februari gesloten tussen de FNV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven. Provoost: ‘Dit onderhandelingsresultaat is echt heel bijzonder, want het is de eerste cao voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. We roepen onze leden op om te stemmen en werknemers die nu lid worden van de FNV, kunnen ook hun stem uitbrengen.’

Landelijke estafette
De landelijke estafette startte op 6 april in Limburg. Op dinsdag 17 mei gaat de FNV langs bij Werkbaan Oost in Lichtenvoorde.

Ketting met 184 kralen
Het is de bedoeling dat er bij elk bedrijf twee kralen met het logo van het bedrijf aan een ketting worden geregen. Het resultaat is dan een ketting met 184 kralen die de werknemers Participatiewet van de sociaal werkbedrijven symbolisch met elkaar verbindt. Ook wordt er bij elk bedrijf een toepasselijk cadeautje overhandigd aan de directie.

15.000 mensen
De cao ‘Aan de slag’ geldt straks voor mensen met een beperking die werken in het zogeheten nieuwe beschutte werk of gedetacheerd zijn in een garantiebaan bij een gewone werkgever. De cao vervangt de verschillende lokale regelingen die er nu zijn. Met de komst van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de sociale werkvoorziening stopgezet. Onder de nieuwe cao komen mensen die sindsdien zijn gaan werken voor onder andere sociale werkbedrijven.

- Advertentie -