WONEN EN WERKEN IN ERMELO

Ermelo is geografisch gezien het middelpunt van Nederland. Maar het is geen doorsnee gemeente. Voor een plaats met 27.000 inwoners zijn de ambities hoog. Dat past bij een dorp waar het heel gewoon is om bijzonder te zijn. En je ziet het terug in de gemeentelijke organisatie.

Met de Veluwe in de voortuin en strand Horst in de achtertuin is Ermelo een geweldige plek om te wonen en te werken. Ook talloze toeristen weten de gemeente te vinden. Daarnaast zijn er verschillende grote zorginstellingen en twee kazernes van Defensie. Dat alles brengt een bijzondere sfeer met zich mee. Gemeentesecretaris Aldrik Weststrate: “Iedereen kan hier zichzelf zijn, waar je ook vandaan komt, hoe uniek je ook bent en wat je achtergrond ook is.”

Netwerkorganisatie
Samen, bevlogen, betrouwbaar en wendbaar. Dat zijn de kernwaarden waar het in Ermelo om draait. En daar wordt voortdurend aan gewerkt. “We moeten het met elkaar doen”, zegt Aldrik Weststrate. “Gemeente, inwoners, bedrijven en andere partijen. Daarom verandert onze organisatie steeds meer in een netwerkorganisatie. Daar werken we aan onder de noemer ‘Expeditie Organisatieontwikkeling’. Een reset van de organisatie was ook noodzakelijk, omdat de gemeentelijke organisatie in 8 jaar tijd is gehalveerd in omvang. Dit komt voor een groot deel, omdat de organisatie door jarenlange bezuinigingen flink is gekrompen. Daarnaast zijn veel functies overgegaan naar het samenwerkingsverband Meerinzicht, met Harderwijk en Zeewolde. Dat vraagt om een andere manier van organiseren.”

Het uitgangspunt in de nieuwe organisatie is eenvoudig: werken mét mensen, vóór mensen. Aldrik: “Goede dienstverlening aan de inwoners en het bestuur staat voorop. We organiseren ons rond de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven waar zij mee komen. Dat kan een vergunningaanvraag zijn, maar ook een groot project zoals de revitalisering van een winkelgebied. Afhankelijk van de vraag bekijken we welke mensen met welke deskundigheid we nodig hebben.”

Hands on
In de praktijk is deze aanpak een ontdekkingsreis. “Er is geen blauwdruk, geen vast stappenplan, medewerkers moeten zelf ontdekken wat het beste werkt. Dat gebeurt doelgericht, want steeds staat de oplossing centraal. Regels en beleid vormen een middel, geen doel op zich. Natuurlijk blijven we wel een overheid en moeten we soms ook een knoop doorhakken. Maar we gaan zoveel mogelijk de dialoog aan om maatwerk te leveren.” Deze werkwijze vraagt nogal wat van medewerkers. Aldrik Weststrate: “We kijken steeds minder naar vakinhoudelijke achtergrond en zoeken vooral ‘vrije uitloop ambtenaren’ met een ‘hands on’ mentaliteit. Mensen die de ruimte nemen om naar buiten te gaan, in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. Dan blijkt soms heel snel een oplossing mogelijk. In zo’n cultuur moeten mensen er wel op kunnen vertrouwen dat ze fouten mogen maken. Door bespreekbaar te maken wat mis gaat, leer je voor een volgende keer.”

Het nieuwe werken
De oplossingsgerichte aanpak betekent voortdurend in gesprek gaan met elkaar. Aldrik: “We verwachten van onze medewerkers dat ze initiatief nemen om samen aan een klus te werken. Hiervoor creëren we ook de mogelijkheden. Daarom investeren we met de verbouwing van het gemeentehuis in het nieuwe werken, flexibel qua tijd en plaats. Tegelijk grijpen we de kans aan om het gebouw te verduurzamen. Van een energieslurpende E-klasse gaan we naar A++. Dat betekent een volledig duurzaam, gasloos gebouw met nul-op-de-meter. Omdat we in de nieuwbouw ruimte hebben voor de medewerkers van Meerinzicht, besparen we ook op de huur van een extra pand voor het sociaal domein. Bij elkaar zijn die besparingen voldoende om rente en afschrijving op de verbouwing te betalen.”

Ondernemerschap voor samenleving
De afstand tussen overheid en bedrijfsleven is niet meer zo groot als vroeger. Sterker nog, de gemeente Ermelo heeft zich bij de organisatieontwikkeling laten inspireren door ondernemers. “Lichtend voorbeeld hierbij was voor ons Scania in Zwolle”, zegt de gemeentesecretaris. “Naast het lean maken van processen zet dit bedrijf sterk in op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers . Wij kiezen ook voor een platte organisatie met korte lijnen en stimuleren ondernemerschap. Waarbij een passie voor de samenleving onmisbaar is. Samen leveren we immers een bijdrage aan de publieke zaak. Die dynamiek maakt het werk zo ontzettend aantrekkelijk!”

Gemeentesecretaris Aldrik Weststrate:

“We veranderen steeds meer in een netwerkorganisatie. Dat doen we onder de noemer ‘Expeditie Organisatieontwikkeling’

Ermelo geeft ruimte en verantwoordelijkheid
De gemeente Ermelo is een jonge gemeente met bijna 27.000 inwoners. De plaats ligt prachtig tussen groen en water. Maar ook centraal tussen Amersfoort, Zwolle, Apeldoorn en Lelystad. En goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Bij de gemeente werken momenteel nog ongeveer 125 ambtenaren aan beleid en dienstverlening. Ermelo vormt met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde het samenwerkingsverband Meerinzicht. Hier werken zo’n 350 ambtenaren op het gebied van bedrijfsvoering en het sociale domein. Medewerkers ervaren de schaalgrootte van de gemeente Ermelo als prettig: groot genoeg om professioneel te zijn, klein genoeg om overzichtelijk te blijven. Je krijgt volop de ruimte én de verantwoordelijkheid om maatschappelijke en bestuurlijke opgaven op te lossen, samen met collega’s, inwoners en bedrijven.

- Advertentie -