DUURZAAMHEID LOONT IN ALLE OPZICHTEN

De gemeente Ermelo wil in 2030 energieneutraal zijn. En in 2035 zelfs klimaatneutraal. Dat betekent dat het energieverbruik geen schadelijk effect meer heeft op de leefomgeving. Stevige ambities, bevestigt wethouder Leo van der Velden. “Een duurzame leefomgeving is belangrijk voor de inwoners en ondernemers van vandaag én morgen. Om dat te bereiken, moeten we samen aan de slag. Gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.”

“Het bedrijfsleven neemt tweederde van het energiegebruik in onze gemeente voor zijn rekening”, vertelt Leo van der Velden. “Daar ligt dus een enorme opgave. Maar bovenal is het een kans. Omdat energie steeds duurder wordt, neemt het rendement van energiebesparende maatregelen of het zelf opwekken van duurzame energie alleen maar toe.”

Stimuleren en faciliteren
De gemeente Ermelo stimuleert en faciliteert inwoners en bedrijven in hun duurzame ambities. Met adviezen, financieringen en subsidies, maar ook door partijen met elkaar te verbinden. Zo werkt de gemeente met andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen samen in het Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV). Wethouder Van der Velden: “We organiseren nu voor het tweede jaar samen de SDE-quickscandagen voor bedrijven. SDE staat voor subsidie voor duurzame energieproductie, een regeling van de rijksoverheid. Tijdens zo’n quickscan krijgen ondernemers in driekwartier een uitgewerkte businesscase voor zonne-energie op hun bedrijfsdak. Vaak ziet dat er heel positief uit en besluiten ondernemers om ermee aan de slag te gaan. Het IGEV vraagt vervolgens kosteloos de SDE+ subsidie voor hen aan bij het rijk. Je hoeft de zonnepanelen alleen nog op het dak te laten leggen.”

Verdienen aan duurzaamheid
Ook werkt de gemeente samen met de Energieke Regio Noord-Veluwe, een stichting die bedrijven en organisaties helpt met het verduurzamen van gebouwen. Coördinator Oene Venema vertelt: “Vrijwel iedereen is inmiddels overtuigd van de noodzaak van energiebesparing. Maar ondernemers weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Daarnaast vormen de kosten soms een reden om actie uit te stellen. Wij begrijpen dat niet alles tegelijk kan en zoeken samen naar logische, natuurlijke momenten om te investeren. Als je bijvoorbeeld de dakbedekking moet vernieuwen, is het handig om meteen je dak te isoleren. Zo helpen we ondernemers om te verdienen aan duurzaamheid. ”Noord-Veluwse ondernemers kunnen via het IGEV, van waaruit de Energieke Regio actief is, tot eind 2019 50% subsidie krijgen voor een energieadvies.

Informatieplicht: melden vóór 1 juli!
Oene Venema
wijst verder op de informatieplicht, waarmee een groot deel van de ondernemers sinds dit jaar te maken heeft. “Verbruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar, dan moet je energiebesparende maatregelen nemen. Het gaat om maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Maatregelen die je al hebt genomen, moet je vóór 1 juli 2019 melden bij de Rijksdienst voor Ondernemingen. Daarnaast moet je een plan van aanpak hebben voor vervolgacties. De website mijnEML.nl kan hierbij helpen.”

Lokale stroom
Kalverhouderij en groepsaccommodatie De Aalbertshoeve in Ermelo heeft al de nodige maatregelen genomen om energie te besparen. Eigenaar Albert van Diest vertelt: “Het verwarmen van de veehouderij kostte gigantisch veel gas, dus hebben we al in 2010 een biomassakachel aangeschaft. Verder hebben we de verlichting gefaseerd vervangen door energiezuinige LED-lampen.” Ook de aanschaf van zonnepanelen stond op het verlanglijstje van Albert van Diest. “Ik vind het een mooi idee om je eigen energie op te wekken, maar hikte aan tegen de hoge kosten. Tot ik een paar jaar geleden een energieatelier van de gemeente bezocht. Daar sprak ik iemand over de SDE+ subsidie. Dat bleek heel interessant te zijn. Er lag hier nog 2.000 vierkante meter asbest op de daken, dat voor 2024 verwijderd moet zijn.

Vrijwel iedereen is inmiddels overtuigd van de noodzaak van energiebesparing. Maar ondernemers weten vaak niet waar ze moeten beginnen’

Dankzij de subsidie op de opbrengst van de zonnepanelen kan ik de verwijderingskosten financieren. En op termijn hou je er nog wat aan over. Dit voorjaar zijn de panelen geïnstalleerd. Zo’n 10% van de opgewekte stroom gebruiken we zelf. De rest verkopen we via Vandebron, die de energie lokaal aanbiedt. Ze staan er letterlijk mee op de markt in Ermelo.”

Gemeente werkt mee aan zonneveld
Asbest eraf, zonnepanelen erop dus. Albert van Diest raadt het andere ondernemers van harte aan. “Als je nu begint, heb je een mooie businesscase. Neem wel goede mensen in de arm, voor het berekenen van de beste energieopbrengst en het aanvragen van de subsidie.” Albert is zo positief, dat hij nu bezig is met een zonneveld van zo’n 10.000 panelen. “Dit wordt het eerste zonneveld in Ermelo”,vertelt hij. “Het vraagt wel meer inspanning dan zonnepanelen op je dak. Zo moest ik een apart bedrijf starten en het bestemmingsplan laten aanpassen. De gemeente heeft daarbij heel goed meegewerkt.” Onder de panelen zaait Van Diest graszaad met een bloemenmengsel dat bijen aantrekt. Verder komt er een kikkerpoel. “Zo willen we meteen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.”

Duurzaam ondernemen
Heimen van Diest
, bestuurslid van de Bedrijvenkring Ermelo, ziet meer mooie voorbeelden van duurzaam ondernemen. “Vlieg maar eens met een drone over het industrieterrein, dan zie je op hoeveel daken zonnepanelen liggen”, zegt hij. “Ook op andere manieren steken ondernemers hun nek uit. Denk maar aan de recycle-industrie, die in Ermelo goed vertegenwoordigd is. Het besef dat we van de fossiele brandstoffen af moeten, is er zeker. Iedereen wil de aarde goed doorgeven. Maar als ondernemer heb je ook een economische verantwoordelijkheid. Je moet weloverwogen een moment en investering kiezen die rendabel zijn. Een actieve rol van de overheid kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld in de vorm van subsidie of stimuleringsmaatregelen. Of door ondernemers bij elkaar te brengen rondom concrete projecten voor het grootschalig opwekken van duurzame energie.”

Kansen voor de toekomst
De gemeente Ermelo pakt die rol op en wil ook een voorbeeldfunctie vervullen. Bijvoorbeeld door duurzaam in te kopen en aan te besteden. En door het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Voorbeeld hiervan is de verbouwing van het gemeentehuis tot een gebouw met energielabel A. “Duurzaamheid wordt nog te vaak gezien als iets dat geld kost”, zegt Leo van der Velden. “Maar uit de voorbeelden blijkt dat het een enorme kans is om te verdienen. Bijvoorbeeld door kosten te besparen of een goed rendement te behalen uit een zonnestroominstallatie. Maar ook door in te spelen op nieuwe markten en de veranderende vraag van consumenten.” Van der Velden is blij met de vele initiatieven van en voor ondernemers in Ermelo. “Samen bouwen we aan een duurzame, sterke en toekomstbestendige economie!”

Heb je ideeën, plannen of vragen over het verduurzamen van jouw onderneming in de gemeente Ermelo? Neem dan contact op met de gemeente via duurzamer@ermelo.nl.

Meer weten?
Website: www.ermeloduurzamer.nl Twitter: @ErmeloDuurzamer Facebook: @ErmeloDuurzamer Mail: duurzamer@ermelo.nl

 

 

- Advertentie -