Als ondernemer bent u vaak bezig met kijken naar de dag van morgen. Maar heeft u ook wel eens nagedacht wat er gebeurt als er geen morgen meer is? Of wat er gebeurt als uw privé-situatie drastisch verandert? Misschien een grimmig onderwerp maar voor ondernemers is het belangrijk om ook deze zaken goed te regelen.

Bij een aantal levensgebeurtenissen komt u als ondernemer met het erfrecht in aanraking. Bijvoorbeeld bij een (echt)scheiding. Het is dan van belang om te onderzoeken of er ooit een testament is opgesteld en zo ja, wat de inhoud daarvan is. Tijdens een echtscheidingsprocedure is een echtgenoot namelijk nog altijd erfgenaam volgens de wet. Wilt u dat uitdrukkelijk niet, dan is het advies dit bij testament uit te sluiten of de inhoud van een bestaand testament daarop te controleren.

Overlijden
Wat gebeurt er bij het overlijden van een ondernemer? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming en hoe erfrechtelijk het een en ander is geregeld.

Als er geen testament is opgemaakt, regelt de wet de vererving. Dit betekent dat de echtgenoot en de kinderen erfgenamen zijn (de wettelijke verdeling). De echtgenoot mag alle goederen van de nalatenschap onder zich houden en verbruiken. De kinderen krijgen een niet opeisbare vordering op de langstlevende ouder. Het is mogelijk om hiervan af te wijken. In een testament kunt u zelf bepalen wie de erfgenaam (van de onderneming) wordt en welke voorwaarden hierbij gelden.

Rechtsvormen
Een ondernemer die een eenmanszaak heeft, draagt alleen het risico en de verantwoordelijkheid voor de onderneming. Bij overlijden van de ondernemer gaan alle bezittingen en schulden over op de erfgenamen als zijnde persoonlijke bezittingen van de erflater.

Bij een maatschap, VOF of commanditaire vennootschap hebben de maten of partners in een overeenkomst geregeld wat er gebeurt bij het overlijden van een van hen. Vaak is het zo dat de overige partners het aandeel overnemen en de waarde daarvan wordt uitgekeerd aan de erfgenamen.

De directeur-grootaandeelhouder is (deels) eigenaar van de BV. Bij zijn of haar overlijden gaat het bezit van deze aandelen over op de erfgenamen. Zij worden dan voor hetzelfde aandeel samen eigenaar. De DGA kan in het testament niet voorzien in zijn opvolging, dat is een besluit van de algemene vergadering. Wel kan bij testament een executeur worden benoemd die de erfgenamen vertegenwoordigd. In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen zaken aangaande overlijden zijn geregeld.

Vaak zijn nalatenschappen complex, bijvoorbeeld omdat de wet of het testament niet voorziet in een specifieke situatie. Het is van belang om uw zaken op tijd te regelen. Daniels Huisman Advocaten kan u daarbij met kennis en een nuchtere blik bijstaan.

- Advertentie -