Prinsjesdag 2018

Het Belastingplan 2019 bracht weinig verrassingen ten opzichte van het regeerakkoord 2017. Maar in de Miljoenennota die met Prinsjesdag werd gepresenteerd, kwam een konijn uit de hoge hoed. In het voorjaar van 2019 zal een wetsvoorstel worden ingediend waarin maatregelen voor excessieve leningen bij de eigen BV worden opgenomen.

Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bij zijn eigen BV een lening heeft van meer dan € 500.000, dan wordt er in 2022 een fictieve dividenduitkering aangenomen. Voor eigen woning-leningen komt er overgangsrecht. Een fictieve dividenduitkering betekent dat er op dat moment aanmerkelijk belangheffing (AB-heffing) moet worden betaald. In 2022 is deze heffing dan inmiddels geen 25% meer, maar 26,9%.

Een voorbeeld
Bart de Grote is DGA en heeft bij zijn eigen BV een aantal leningen. De gelden zijn aangewend voor consumptie en een vakantiewoning. In totaal is er € 900.000 geleend. Dit zou leiden tot een fictieve dividenduitkering van € 400.000. Hierover is dan € 107.600 (26,9% van € 400.000) AB-heffing verschuldigd.

Wat nu?
De ingangsdatum van de mogelijke veranderingen is pas gepland voor 2022, dus voorlopig is het wachten op de wetteksten die in het voorjaar 2019 beschikbaar komen. Op dit moment is er dan ook nog veel onduidelijk. Wat is precies een eigen woning lening in dit kader? Geldt de € 500.000 grens voor elke BV afzonderlijk of moeten alle schulden bij elkaar worden geteld en hoe wordt dan bepaald welke vennootschap geacht wordt een winstuitdeling te hebben gedaan? Wordt de eigenwoningschuld wel of niet meegenomen in de € 500.000 grens?
Maar wat kunt u doen als dit daadwerkelijk wet wordt? Als u voldoende liquide middelen in privé hebt, kunt u natuurlijk overwegen om het bovenmatige deel van de lening bij de BV voor 2022 af te lossen. Als er geen liquide middelen zijn, kunt u wellicht bij uw bank een lening of hypotheek afsluiten waarmee het bovenmatige deel bij de BV kan worden afgelost. Is er een dividenduitkering nodig om het bovenmatige deel weg te werken? Dan is het verstandig om dat voor 2020 te doen. Dan is het box 2-tarief namelijk nog 25%. Dit artikel is geschreven naar de stand van zaken op 20 september 2018.

Ik en mijn collega’s blijven de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen.

- Advertentie -