De economische groei bereikt in 2017 een piek van 3,3%. Ook de komende twee jaar laten naar verwachting een krachtige groei zien (3,1% respectievelijk 2,3%.) De economische groei is breed gedragen en wordt ondersteund door alle bestedingscategorieën. Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die deze week zijn gepubliceerd.

De consumptie van huishoudens neemt de komende twee jaar flink toe, met gemiddeld 2,2% per jaar. De beschikbare inkomens verbeteren door hogere bruto beloning van werkenden en sterk aantrekkende werkgelegenheid, ondersteund door lagere inkomstenbelastingen. Net als in de afgelopen jaren, ligt de bbp-groei in 2017 boven de geraamde potentiële groei van ongeveer 1,7% per jaar. De overcapaciteit van de afgelopen jaren is daardoor inmiddels verdwenen. In de raming loopt de spanning in de economie verder op en komt de economie duidelijk in een fase van hoogconjunctuur.

De werkloosheid neemt af tot 4,9% dit jaar en daalt geleidelijk verder naar 3,5% in 2019. De inflatie loopt dit jaar op naar 1,3%, blijft volgend jaar vrijwel stabiel (1,4%) en stijgt in 2019 naar 2,3%, vooral door tariefsverhogingen van de btw en energiebelastingen. Het aantal woningtransacties ligt met 239.000 tijdens de afgelopen twaalf maanden op recordhoogte. De stijging van de huizenprijzen (7,5% in 2017) levert een significante bijdrage aan de economische groei via hogere vermogens van huishoudens, gestegen consumentenvertrouwen en toegenomen woninginvesteringen.

- Advertentie -