Over het algemeen volgen Lochem en de kleinere kernen binnen de gemeente in economisch opzicht de landelijke lijn, stelt Eric-Jan de Haan, wethouder Economie, Mobiliteit en Buitenruimte bij de gemeente Lochem. “Er wordt ontzettend veel geïnvesteerd in de gemeente en in de regio. Door de economische voorspoed ontstaan weer andere uitdagingen. Waar vinden we ruimte voor bedrijven die willen uitbreiden? En hoe komen zij aan voldoende personeel om al het werk gedaan te krijgen?”

Om de gunstige ontwikkelingen te illustreren, hoeft De Haan alleen maar uit het raam te kijken, naar bedrijventerrein Kwinkweerd, waar de Twentsche Kabelfabriek (TKF) terug is van weggeweest. “Het bedrijf produceert en levert elektriciteitskabels voor onder andere windmolens op zee. Mooi dat een bedrijf uit onze gemeente bijdraagt aan het behalen van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid”, vertelt hij. “Verder is het voormalige gemeentehuis in Laren verkocht. Dat is nu het nieuwe onderkomen van een adviesbureau dat ICT-oplossingen biedt voor het sociaal domein. En in Lochem zelf maakt een detaillist plaats voor een nieuw hotel.” Daarmee raakt De Haan meteen een van de speerpunten van de gemeente Lochem: investeren in de vrijetijdseconomie. “De toeristische sector heeft een lange geschiedenis in Lochem. Samen met de gemeente Valkenburg waren wij de eerste die een VVV hadden. Momenteel is die bekendheid wat minder dan voorheen. Dus zetten we de schouders eronder om het roemrijke verleden te doen herleven. Diverse partijen hebben aangegeven zich hiervoor te willen inspannen. Als gemeente willen we ons steentje bijdragen en de juiste zetjes geven.” Recreatie en toerisme staat dan ook in de top vier prioriteiten van Sterke Economie, één van de pijlers onder het collegeprogramma van de gemeente Lochem.

Veel animo
Eveneens hoog op de agenda staat ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Diekink. “Daarvoor zetten we nu alle zeilen bij om dit in hoog tempo tot uitvoering te brengen. Het bestemmingsplan is in de maak en inmiddels hebben we al twee concrete aanvragen binnen die we meenemen in het plan. Het bedrijventerrein is bedoeld voor de industrie en wordt in drie fasen ontwikkeld”, aldus De Haan. “Ook geven we kantorenpark Stijgoord uit, de eerste bouwactiviteiten zijn al gestart.” Een andere ontwikkeling die de wethouder kort aanstipt, is de Etalage naar de Toekomst, het gebied aan de noordrand van het centrum van Lochem dat in ontwikkeling is. “Het gemeentehuis staat en ook over de naastgelegen nieuwe woonwijk Kop van Oost is een besluit genomen: het gaat door en bestaande bedrijven worden verplaatst. Verder zijn we in dit gebied gestart met de Hanzepoort, de ontwikkeling van 24 woon-werkkavels. Daar is veel animo voor.” Een ander speerpunt is de herinrichting van bedrijventerrein Scheggertdijk in Almen. “Ook hier zijn bedrijven op zoek naar uitbreiding. We willen investeren in revitalisering, zodat het terrein weer voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd”, stelt De Haan. “Dit past in ons streven om het lokale ondernemerschap in de kernen te ondersteunen. Want uitbreiding lukt niet altijd binnen de provinciale kaders waarmee we ook te maken hebben, maar het is wel belangrijk. Dus kijken we als gemeente wat wij kunnen doen om het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid op peil te houden. Voor elke kern willen we maatwerk leveren, want de plaatselijke ondernemers zijn echt de helden van de samenleving. Zij spelen een belangrijke rol als het gaat om de leefkwaliteit van kernen, onder meer door sponsoring.”

Lochem On Tour
Het contact met bedrijven zou de Lochemse wethouder graag verder verstevigen. Naast de bedrijvencontactfunctionaris en de mkb-manager gaan alle collegeleden regelmatig op bedrijfsbezoek onder de noemer Lochem On Tour. “Elk bedrijf, van klein tot groot, verdient evenveel aandacht. Ons doel is open het gesprek aan te gaan en van ondernemers te vernemen wat er speelt en wat ze nog missen”, aldus De Haan. “Natuurlijk hebben we contacten met de Industriële Kring Lochem (IKL) en de diverse plaatselijke ondernemerskringen, maar individuele ondernemers ervaren vaak nog een drempel om ons te benaderen. Ook zij moeten met grote en kleine vragen de weg weten te vinden naar de gemeente.” De huidige economische voorspoed werkt mee om twee pijlers onder het coalitieakkoord – duurzaam en doen – uit te voeren. “Niet praten maar plannen uitvoeren zorgt voor dynamiek en een hoger tempo dan voorheen. Daarvoor heb je ondernemers nodig die willen investeren en die hebben we hier gelukkig. Dit is ook het moment om te kijken naar de mogelijkheden om mensen die nu aan de kant staan weer aan de slag te krijgen. Lochem is een van de mooiste gemeenten van Nederland om te wonen, te werken en te recreëren. Ik hoop dan ook dat nog vele ondernemers de weg naar Lochem weten te vinden.”

- Advertentie -