Er wordt in 2016 een inpassingsplan voor de rondweg in Lochem gemaakt. Doel is de Achterhoek beter bereikbaar te maken voor bedrijven en inwoners, de veiligheid voor weggebruikers te verbeteren en de leefbaarheid van Lochem te vergroten.

Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland hebben ingestemd met het verder uitwerken van de ‘brugvariant’ in Lochem. Dit betekent een nieuwe weg vanaf de Goorseweg over het Streekterrein met een nieuwe brug over het Twentekanaal die vervolgens via de Spoorlaan aansluit op de Kwinkweerd. Deze brugvariant heeft de voorkeur van de provincie en de gemeente. De weg vormt de ontbrekende schakel in het provinciaal wegennet op de N346. Voor de zomer gaat er een voorstel naar Provinciale Staten over de te realiseren oplossing.

In deze brugvariant met een nieuwe brug over het Twentekanaal wordt tegelijk het probleem met de Lochemse brug opgelost. De huidige brug is te zwak is om al het vrachtverkeer te dragen. De vernieuwde weg verbetert de leefbaarheid in Lochem: minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging en minder verkeersdruk op het centrum van Lochem. Ook de doorstroming van het regionale verkeer wordt hiermee verbeterd.

In de herfst van 2016 komt het voorontwerp in Provinciale Staten aan de orde, aan het eind van het jaar het definitief ontwerp. Na de ontwerpfase start de voorbereiding. Belangrijk onderdeel daarvan is de grondverwerving. De planning is afhankelijk van de procedures en de tijd die de voorbereiding kost. Nu wordt gemikt op opening van de weg in 2019. Deze planning wordt tijdens het werken aan de voorbereiding en weg indien nodig bijgesteld. De rondweg kost ongeveer €55,8 miljoen, waarvan de gemeente Lochem €2 miljoen voor haar rekening neemt.

- Advertentie -