De voormalige Willem George Frederikkazerne (WGF) in Harderwijk werd in de jaren negentig getransformeerd tot Bouw & Infra Park. Het park met een omvang van 27 hectare is de landelijke thuisbasis van de branche. De sector komt er samen voor congressen, vergaderingen, netwerken en om kennis te nemen van nieuwe technische ontwikkelingen. Een groot deel van de buitenruimte wordt gebruikt om jongeren en werkenden op te leiden in de grond-, weg- en waterbouw. De grote bedrijvigheid en het stoere materieel maakt het park uniek in zijn soort. Onlangs werd op het park de Infra- Campus officieel geopend. De InfraCampus is een samenwerkingsproject met de stichting Innovatie Kenniscentrum Nederland (IKN).

“De ontmoetingsplek voor bedrijven en organisaties in de infrasector is vooral een permanent oriëntatiecentrum,” legt Jan Schoemaker, oprichter en bestuurslid van IKN, uit. “In de InfraCampus bevinden zich ongeveer zestig permanente stands van leveranciers. Hierdoor kunnen de bezoekers in korte tijd kennis maken met vele producten en diensten. In Nederland is er geen vergelijkbaar alternatief. Daarnaast organiseert de InfraCampus regelmatig interessante lezingen, presentaties en seminars.

Ondergronds en bovengronds
Jan Schoemaker vertelt dat de keuze op Harderwijk viel vanwege de mooie, centrale ligging en zeker ook vanwege de ruimte. “We richtten ons als Innovatie Kenniscentrum voorheen op ondergrondse infra (riolering en water), nu hebben we de mogelijkheid om ook bovengrondse infra (klimaat, groen, verharding, bruggen, tunnels enzovoorts) voor het voetlicht te brengen. De bedrijven die zich hier presenteren hebben allemaal iets te bieden op het gebied van kennis en innovatie. Tijdens de netwerkdagen is het hier loeidruk. Dan zijn alle bedrijven aanwezig, samen met opdrachtgevers, zoals gemeenten, de waterschappen en projectontwikkelaars. Verder kan elke werkdag elke belangstellende hier vrij rondlopen om een kijkje te nemen en gesprekken aan te knopen. Meestal maken ze overigens vooraf een afspraak.”

Aanspreekpunt
Erik Kerssies is directeur van Bouw & Infra Park. Hij vertelt dat de InfraCampus uit zal groeien tot platform. “Fysiek aanwezig hier in Harderwijk, digitaal aanwezig met een relevante nieuwsbrief over innovaties en kennisbijeenkomsten. Het grotere doel is dat IKN verder uitgroeit als landelijk kenniscentrum en aanspreekpunt voor thema’s als klimaat, hevige regenval enzovoorts.

Opleidingen
Belangrijk onderdeel van het Bouw & Infra Park is de aanwezigheid van het Soma College. Ongeveer duizend leerlingen worden onder meer opgeleid tot kraanmachinist, shovelmachinist, landmeter, stratenmaker enzovoorts. Het niveau varieert van medewerker tot uitvoerder. Driehonderd leerlingen verblijven tijdens hun studie intern in de eveneens op het park gelegen woongebouwen. Het gaat om mbo-opleidingen, maar sinds kort is er ook de samenwerking met hbo-scholen en universiteiten. Het Soma College voert een project uit met de Technische Universiteit Twente en het bedrijf Allinq dat gespecialiseerd is in verbindingstechnologie voor infrastructuren voor onder meer de telecommarkt. Het project draait om het beperken van graafschade. Er worden op het terrein allerlei opstellingen gemaakt met gasleidingen, waterleidingen en ict-bekabeling. Het is een ‘living lab’, waar men in de praktijk met wezenlijke situaties om leert gaan.”

Strategie
Bij alle activiteiten zorgt het Bouw & Infra Park voor de faciliteiten. “In feite zijn wij de verhuurder,” zegt Erik Kerssies. “We letten er wel op dat de huurders, zoals de bedrijven die hier gevestigd zijn, actief zijn in de bouw- en infrasector, of zich daar nauw mee verbonden voelen. Het is onze strategie om de trotse thuisbasis te zijn voor de infra. Dat willen we absoluut zo houden. Als je voor de branche herkenbaar bent, dan word je voor het grotere publiek bijzonder.”

Servicefaciliteiten
De duizenden vierkante meters aan kantoorruimten zijn volledig verhuurd. De huurders roemen de fantastische omgeving aan de rand van de Veluwse bossen, de bereikbaarheid en de servicefaciliteiten op het park. Zij kunnen gebruik maken van drie restaurants, van catering, van overnachtingsmogelijkheden in het hotel, van ict- en telecomvoorzieningen. Zij hoeven niets aan de groenvoorziening in het park te doen, zijn verzekerd van bewaking en beveiliging en op het terrein is het parkeren voor bezoekers gratis.

ERIK KERSSIES

‘Het is onze strategie om de trotse thuisbasis te zijn voor de infra’

Personeelsschaarste
“Het gaat op dit moment goed in de branche,” benadrukt Erik Kerssies. “Wij merken dat goed omdat er weer buiten de deur vergaderd mag worden en omdat er opleidingsbudgetten beschikbaar zijn. Probleem is wel dat het voor de hele branche lastig is om aan geschikt personeel te komen. Voor de leerlingen die hier een opleiding volgen is dat wél prettig. Als ze hun studie afgerond hebben, vinden ze bijna allemaal vrijwel meteen een baan.”

- Advertentie -