Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2017 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is breed gedragen; investeringen, consumptie en export namen toe.

Volgens de eerste berekening was het bbp 3,0 procent groter dan in het derde kwartaal van 2016. Ook de groei op jaarbasis is breed: meer uitvoer, meer investeringen en meer consumptie. De productie van de zakelijke dienstverlening groeide in het derde kwartaal het sterkst. Dat is vooral toe te schrijven aan de uitzendbranche, waar het aantal uitzendkrachten opnieuw sterk toenam.

Het volume van de goederenexport was in september 6,9 procent groter dan in september 2016. De groei was een fractie kleiner dan in augustus. In september groeide vooral de export van machines en apparaten, en auto’s. Het volume van de import was in september 5,6 procent groter dan een jaar eerder.

Ook de arbeidsmarkt trok verder in het derde kwartaal van 2017 aan. Meer banen, meer vacatures en meer werkenden. Tegenover elke vacature stonden twee werklozen. Het aantal banen nam toe met 51.000, opnieuw een record wat betreft het totale aantal banen in Nederland: gemiddeld 10,2 miljoen in het derde kwartaal (werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd).

- Advertentie -