Apeldoorn Stagestad is een initiatief van diverse bedrijven uit de IT, Techniek en de Zorg. Zij hebben hun krachten gebundeld om hoger opgeleide studenten te stimuleren in de zoektocht naar kwalitatief goede stageplaatsen in Apeldoorn.
Door intensieve samenwerking met diverse onderwijsinstellingen dragen Apeldoorn Stagestad en haar partners bij aan kwalitatief goed onderwijs. Dat is belangrijk voor alle partijen: studenten, bedrijven en de gemeente Apeldoorn.
Zo organiseert Apeldoorn Stagestad bijvoorbeeld in samenwerking met een aantal technische bedrijven en Saxion Hogescholen een unieke minor op het Zwitsalterrein. Zeven studenten buigen zich daar de komende maanden over belangrijke duurzame energie vraagstukken.
Naast samenwerking, organisatie van projecten, contacten met het hoger onderwijs en begeleiding van studenten, heeft Apeldoorn Stagestad een goed opgebouwde website te bieden. Een website waar bedrijven hun stageplaatsen kunnen tonen, succesverhalen worden gedeeld, activiteiten worden aangekondigd. De student die zich meldt, wordt persoonlijk ondersteund in de zoektocht naar een stageplaats.
Tenslotte kan de student deelnemen aan het Apeldoorn Talent Program. Dit is een extra programma waarin alle HBO- en WO- stagiaires uit de stad met elkaar kennismaken en aan diverse activiteiten kunnen deelnemen. Het draait hierbij om talentontwikkeling, kennisverrijking, netwerken en gezelligheid.
Kortom, Apeldoorn Stagestad draagt direct bij een van de meest belangrijke behoeftes van de stad: het aantrekken en behouden van goed opgeleide jonge mensen.

Meer weten, of een overzicht zien van onze stages? Kijk dan op www.apeldoornstagestad.nl

- Advertentie -