Peter Robbers, eigenaar-directeur van Robbers Accountants en Belastingadviseurs in Apeldoorn, heeft in de ruim 25 jaar dat zijn bedrijf bestaat, verandering steeds omarmd. Nu digitalisering ingrijpt in bedrijfsprocessen, zet hij in op het verzamelen van life events om mkb’ers nog beter te ondersteunen bij belangrijke bedrijfsbeslissingen. “Er is zoveel meer in de wereld dan de jaarrekening.”

In 1990 legde Robbers de basis voor het huidige kantoor dat inmiddels twaalf medewerkers in dienst heeft, onder wie meerdere accountants en belastingadviseurs. Een echte mkb-speler die de slager op de hoek tot en met ondernemingen met meer dan honderd medewerkers bedient op het hele traject – van administratie tot en met de jaarrekening. Qua mentaliteit ook een echt Nederlands kantoor: recht voor zijn raap. “Als wij vinden dat dingen anders moeten, houden we dat niet voor ons. Die directheid is uiteraard wel gebaseerd op onze kennis en ervaring”, aldus Robbers. “We hebben accountantskantoor boven de deur staan, daar worden we door de overheid zwaar op getoetst. Dat betekent dat we de jaarrekening volgens wet- en regelgeving opstellen. Klanten hoeven niet te twijfelen aan de juistheid van de cijfers.”

Zijn medewerkers omschrijft Robbers als kundig en betrokken. “Het zijn stuk voor stuk mensen die bewust ervoor gekozen hebben om niet voor de grote accountantsorganisaties te werken, mensen die het mkb in hun genen hebben. Medewerkers hebben bij ons een hoge mate van vrijheid richting de klanten die ze beheren, omdat ik weet dat zij de benodigde kennis bij zich dragen”, zegt hij. “Wij hebben hbo’ers in dienst. En ja, goede mensen kunnen kiezen waar ze willen werken, die bind je met uitdagend werk en een juiste beloning. Dat maakt ons geen prijsvechter, maar wij hoeven ons absoluut niet te schamen voor ons tarief, zeker niet in relatie met onze prestatie.”

Grote transitie
In het ruim 25-jarig bestaan van Robbers Accountants en Belastingadviseurs heeft het kantoor steeds een opgaande lijn weten vast te houden. En ook nu nog is verder groeien het doel. “Met als kanttekening dat we niet te groot willen worden, we blijven in de buurt van ons eigen DNA en dat van onze klanten.” Een andere constante is verandering, momenteel de grote transitie als gevolg van de voortschrijdende automatisering. “Steeds meer administratieve handelingen gebeuren digitaal, zoals het scannen en herkennen van facturen en het verwerken van digitale bankmutaties. We hebben bijvoorbeeld een speciaal mailadres voor facturen van klanten, sommigen zien hun facturen niet eens meer”, verklaart Robbers. “Dat betekent dat wij moeten weten hoe digitaal factureren werkt, zodat we onze klanten kunnen begeleiden en adviseren hoe zij dit moeten inrichten voor hun organisatie om controle te kunnen uitoefenen in een digitale omgeving.”

Automatisering heeft duidelijke voordelen. “Als een bedrijf de administratie digitaliseert, neemt de correctheid toe én is de administratie bij tot het moment waarop de ondernemer zijn laatste factuur gescand heeft. Bovendien wordt de tijd voor het verwerken van facturen meer dan gehalveerd waarmee de kosten zowel intern voor de organisatie als voor de accountant navenant afnemen. Die omzet kan niet elk accountantskantoor missen. Ons biedt het de ruimte om meer aandacht te schenken aan advisering. Overigens heeft bijna de helft van de mkb’ers die digitaliseringsslag nog niet gemaakt.”

Een up-to-date administratie opent nieuwe deuren. “De tijd dat de jaarrekening voor de fiscus werd opgesteld, is voorbij. Want als je de cijfers tot en met gisteren weet, kun je daar bedrijfseconomisch meer mee doen. Daarom verzamelen wij life events van onze klanten”, aldus Robbers. “Stel, het rentecontract van de hypotheek voor je bedrijfspand loopt af. Dan is de vraag of de hypotheek nog voldoet aan je wensen of dat je die wilt herfinancieren. Nu krijgt een ondernemer zo’n zes weken van tevoren hier bericht over van de bank of verzekeraar. Vervolgens belt hij zijn accountant om advies. Die volgorde wil ik omdraaien. Ik wil al voor die tijd onze klant bellen met de mededeling: jij krijgt straks dat briefje, laten we overleggen om te kijken wat je beste optie is. Ook het aflopen van het leasecontract is bijvoorbeeld een aanleiding om met de klant te gaan praten.”

Toekomstgerichte insteek
Met advies op basis van life events wil Robbers zich onderscheiden in de markt. “De jaarrekening is belangrijk en de basis voor ons werk, maar er is zo veel meer in de wereld. Vanwege deze toekomstgerichte insteek noemen wij onszelf ook wel de accountants van 2020. Ik ken in het land geen accountant die zijn klant belt met de vraag: ik zie dat je lijfrentepolis expireert, wat gaan we doen?”, zegt hij. “Terwijl life events voor ons belangrijke informatie zijn en de klant belangrijk voordeel kunnen opleveren. Als een ondernemer denkt aan bedrijfsoverdracht, zijn er prachtige fiscale faciliteiten. Daar moeten wij echter wel drie jaar van tevoren mee aan de gang.”

De nieuwe aanpak sluit naadloos aan bij de laagdrempeligheid van Robbers Accountants en Belastingadviseurs. “In het veld hoor je wel eens dat klanten hun accountant niet durven bellen, omdat de nota eerder op de mat ligt dan het antwoord. Wij willen in figuurlijke zin steeds bij hen aan tafel zitten”, verklaart Robbers. “Daarom gaat er eens in de zoveel tijd een digitale én een papieren nieuwsbrief de deur uit en zijn we actief op social media om te laten zien wat wij voor de klant kunnen betekenen. Ondernemers hoeven die informatie niet per se zelf tot zich te nemen, maar moeten weten dat ze ons kunnen bellen als er iets in staat wat hun aangaat. In het ideale geval weten wij welke life events bij een klant gaan spelen en zijn wij degenen die bellen.”

Belangrijke waarborg
Vooruitkijkend is Robbers dan ook niet bang dat het beroep van accountant als gevolg van de toenemende digitalisering zal verdwijnen. “Dankzij de vereiste certificering en toetsing krijgen wij straks een nog belangrijkere rol bij de controle en kwaliteitsborging, zeker als banken een efficiencyslag moeten gaan maken en verder gaan automatiseren. Een gecertificeerde jaarrekening is dan een belangrijke waarborg en zal ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een financieringsaanvraag sneller door de molen gaat”, stelt hij. “Onze handtekening eronder wil zeggen dat een onafhankelijk accountant er een serieuze mening over gevormd heeft. Dat is iets waar ondernemers meer en meer waarde aan hechten.”

De digitalisering ziet Robbers als een van de vele veranderingen die hij als ondernemer al heeft meegemaakt. “Met de regelmaat van de klok komen er nieuwe dingen op je af. In het verleden hebben we die altijd goed weten in te passen en ik heb er alle vertrouwen in dat dit nu ook het geval zal zijn. Ik ben al nieuwsgierig wat de volgende verandering zal zijn”, lacht hij. “Je kunt ook niet alles meer zelf weten, daarom heb ik mensen om mij heen verzameld die op onderdelen veel meer kennis hebben dan ik. Het gaat erom iedereen te laten doen waar hij of zij goed in is. Zo behalen we in gezamenlijkheid de meest prachtige resultaten. Accountancy staat als een huis, ook voor de toekomst.”

- Advertentie -