Aan de Stegge Twello en Ameco hebben vandaag de overeenkomst getekend voor de nieuwbouw voor vleesverwerkend bedrijf Ameco op bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn.

Razendsnel proces
In verband met herontwikkeling van haar huidige locatie in Amsterdam ontstond de behoefte van Ameco aan andere huisvesting. Daarbij zijn de mogelijkheden voor bestaand en nieuwbouw afgewogen. Aan de Stegge Twello heeft Ameco begeleid in haar keuzetraject voor de nieuwe locatie op de Ecofactorij in Apeldoorn. Daarbij heeft Aan de Stegge Twello laten zien hoe snel een voorbereidingstraject kan gaan. Na het eerste contact eind augustus 2016 is reeds eind september de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen getekend. Door het op initiatief en onder verantwoording van Aan de Stegge Twello voeren van diverse pitstopsessies met het gehele bouwteam is eind december jl. de omgevingsvergunning ingediend en verleend. De oplevering van dit fraaie productiebedrijf staat gepland voor oktober 2017. Het bouwterrein is inmiddels bouwrijp en de bouwwerkzaamheden worden opgestart.

10.500 m2 vleesverwerkend bedrijf
In totaal zal Aan de Stegge Twello 10.500 m2 nieuwbouw realiseren voor Ameco onderverdeeld in circa 4.000 m2 uitbenerij, verpakken, emballage en expeditie, 2.700 m2 verwerkingsruimten en koelcellen, 1.700 m2 stal en wasplaats, 1.400 m2 kantoor en facilitaire ruimten en 500 m2 techniekruimten.

Bouwteam Ameco
Advies en bouwbegeleiding:       Promad B.V. te Oudewater
Engineering en uitvoering:          Aan de Stegge Twello B.V. te Twello
Architect:                                        Bessels Architekten en Ingenieurs B.V. te Twello
Constructeur:                                 JVZ Raadgevend Ingenieursburo B.V. te Deventer
Installaties:                                     Veld Koeltechniek B.V. te Groenlo
E&W-installaties:                           B&V techniek te Papekop
Hangbaaninrichtingen:                 SFK Leblanc te Borculo

 

- Advertentie -