Van Lanschot ondersteunt ondernemers en management teams met bedrijfsadvies. Vanuit ons netwerk krijgen wij regelmatig vragen zoals ‘Is mijn huidige financieringsstructuur nog de juiste?’, ‘Hoe kan ik op lange termijn profiteren van de huidig lage rente?’, ‘Wat zijn de financieringsopties ter ondersteuning van een beoogde acquisitie?’ Een herfinanciering is voor veel ondernemingen een ingewikkeld en tijdrovend proces en de financiering wordt in veel gevallen pas geëvalueerd als het einde van de looptijd nadert. Het kan lonen om tussentijds te onderzoeken of de huidige financiering nog passend is en of er voordelen te behalen zijn. Een herfinanciering kan het rendement van een onderneming een impuls geven. Onderstaand drie invalshoeken die helpen om te bepalen of een herfinanciering opportuun is voor uw onderneming.

1. Profiteer van uw verbeterde kredietprofiel
Bij het aantrekken van een lening is het kredietprofiel van de onderneming een belangrijke factor in de totstandkoming van de leningsvoorwaarden. Hoe beter het kredietprofiel, hoe beter uw onderhandelingspositie en financieringsvoorwaarden. Als gevolg van organische groei, overnames, verbeterde winstgevendheid en een verdere progressie in de levenscyclus van de onderneming, hebben veel bedrijven afgelopen jaren hun kredietprofiel verbeterd. Dit maakt een aanpassing van de voorwaarden mogelijk, waaronder: lagere rente, versoepeling van de convenanten voor meer operationele flexibiliteit of verlaging van aflossingen. Wel dient u er rekening mee te houden dat leningsvoorwaarden gedurende de looptijd vast staan. De onderneming profiteert hier dus pas van na afronding van een herfinanciering.

2 . Profiteer van de toegenomen concurrentie door komst van alternatieven
De afgelopen jaren is de kredietmarkt fundamenteel en structureel veranderd. Hoewel de traditionele bankmarkt nog steeds de belangrijkste bron van bedrijfsfinanciering is met een marktaandeel van 60%, neemt deze vorm gestaag af. Het is dus goed om te realiseren dat de bank niet meer vanzelfsprekend de beste optie is voor de gehele (her)financieringsbehoefte.

Veelal geldt dat hoe groter een onderneming, hoe meer alternatieve financieringsvormen voorhanden zijn. In het MKB gaat de ontwikkeling van alternatieven iets trager. Bankfinanciering wordt hier aangevuld met leasing en factoring, maar ook crowdfunding maakt een enorme groei door, al blijft het een klein onderdeel van het totale aanbod.

Niet elke alternatieve financieringsvorm is voor iedere onderneming geschikt. Om te profiteren van de ontwikkelingen doen ondernemingen er goed aan zich te verdiepen in hoe de alternatieve financieringsvormen de traditionele financiering kan aanvullen of vervangen.

3. Profiteer van de aanhoudende gunstige financieringsmarkt
Het variabele interbancair tarief (3-maands euribor) zit al ruim twee jaar rond het historisch lage niveau van -0.30%. Veel ondernemingen hebben hier reeds van geprofiteerd door hun lopende leningen te herfinancieren.

In 2018 zagen wij de lange rente significant dalen tot een huidig niveau van circa 0.10%. Daardoor kan het aantrekkelijk zijn om kortlopende leningen te vervangen door leningen met een langere looptijd.

- Advertentie -