Verschureadvies

Verschureadvies
P&O adviesbureau
Haydnstraat 50
7204 RT ZUTPHEN
Jules Verschure
Anders

Verschure Advies het adres voor een P&O advies op maat

 
Speciaal voor ondernemingen die zelf geen of onvoldoende P&O kennis in huis hebben is Verschure Advies het adres voor een P&O advies op maat.

In een inventarisatiegesprek stellen wij gezamenlijk het beeld vast van uw vraagstelling en bespreken hoe deze opgelost kan gaan worden. De resultaten uit het inventarisatiegesprek worden door Verschure Advies verwerkt in een rapport / offerte. Dit rapport / offerte bevat een concreet plan van aanpak met daarin uitgewerkt een tijdspad voor de opdracht, de activiteiten die door Verschure Advies worden ondernomen. Het plan van aanpak past bij de cultuur en ervaringen van uw onderneming.
Tijdens de opdracht zal er regelmatig terugkoppeling plaatsvinden in de vorm van een gesprek tussen u als opdrachtgever en Verschure Advies. Het aantal terugkoppelmomenten hangt sterk af van de vraagstelling en behoefte. Indien nodig wordt het plan van aanpak aangepast.

Verschure Advies werkt vanuit een combinatie van een zakelijke en een mensgerichte aanpak, waarbij het creëren van inzet, betrokkenheid en resultaatgerichtheid enkele belangrijke pijlers zijn.

Door het inschakelen van Verschure Advies krijgt u professionele ondersteuning bij het realiseren van de door u gestelde doelen. Maar belangrijker u krijgt uw handen weer vrij de zaken te doen waar u en uw bedrijf juist goed in zijn.

06 41657485
06 41657485
0 t/m 100.000
1