Buuroo Energiebelasting

Buuroo Energiebelasting
Energiebelasting
Zegerijstraat 3
6971 ZN BRUMMEN
Heidi Touw
Eigenaar zelfstandig ondernemer

Terugvordering Energiebelasting
Buuroo Energiebelasting is een bureau dat de procedure Terugvordering Energiebelasting uitvoert voor organisaties.

 

Een nieuwe procedure start met het inschatten van het recht op teruggaaf van de belastinggelden voor de organisatie, aan de hand van feitelijke administratie en documenten van uw organisatie.
Indien de kans op teruggaaf reëel is, dan verrichten wij de benodigde fiscaal administratieve en juridische handelingen om te komen tot een maximale teruggaaf van gelden.
No cure no pay
Buuroo Energiebelasting werkt op basis van no cure-no pay. De vergoeding is een percentage van de gelden die u terugontvangt. Is er geen sprake van teruggave van energiebelasting, dan ontvangt u geen factuur.
Omdat wij onze verdiensten afhankelijk stellen van de opbrengst voor onze klanten, kunt u ervan uitgaan dat wij ons inzetten voor een maximaal resultaat.
Resultaat
Buuroo Energiebelasting is een gespecialiseerd bureau. Het terugvorderen van energiebelasting behoeft specifieke kennis en expertise en vergt een eigen netwerk.
De groei van Buuroo Energiebelasting heeft een vlucht genomen door deproefprocedure Teruggaaf Energiebelasting Zorginstellingen, die ons bureau heeft gevoerd tegen de Belastingdienst van 2007 tot en met 2012. Ondanks het forse aantal klanten houden wij de lijnen kort. Klanten waarderen ons om het prettige contact, om het werk en de zorg die wij hen uit handen nemen en om het uiteindelijke resultaat.
Wet- en regelgeving
Terugvordering van energiebelasting kan op basis van diverse wet- en regelgeving. Het kan zijn dat uw organisatie in aanmerking komt op basis van meerdere teruggaafregelingen. Meer weten? Neem contactmet ons op.

0575 567759
0 t/m 100.000
1