PS Koeltechniek in Deventer wordt al ruim vijftien jaar succesvol gerund door algemeen directeur Hans van Zuidam. Eind dit jaar neemt zoon Ron het bedrijf over. Senior accepteert dat junior het anders doet en moedigt dit ook aan. “Overnames lopen vaak stuk als je geen begrip hebt voor het anders handelen. Daarom geef ik hem de ruimte.” Over kwaliteit bestaat echter geen discussie.

Ondernemen zit in je of niet, stelt Hans. “Ik heb altijd de behoefte gehad om te ondernemen en geloof in de wisselwerking tussen directie en personeel. Je versterkt je door de mensen om je heen. En medewerkers kunnen bij me aankloppen als er problemen zijn, ook privé, er is altijd een oplossing”, zegt hij. “Als werkgever sta ik garant voor omzet, zodat we salarissen op tijd kunnen betalen. Rust in de groep is rust bij de klant. Dat heeft geresulteerd in een gezond bedrijf, wat dat betreft kan Ron zorgeloos ondernemen.”

Ron van Zuidam is bijna twaalf jaar actief in het bedrijf. Na mts werktuigbouw en hts industrieel management liep hij stage bij een bedrijf dat hem ook al een baan in het vooruitzicht had gesteld. “Op dat moment nam een tekenaar bij PS Koeltechniek ontslag en daar was er maar één van. In overleg met het stagebedrijf ging ik één dag bij mijn vader werken om hem uit de brand te helpen”, vertelt hij. “En toen zei hij: als je interesse hebt, moet je nu instappen. Na even nadenken heb ik dat gedaan.”

Gevoel versus cijfers
De nieuwe generatie onderneemt anders, iets wat de inmiddels 69-jarige Hans accepteert en ook aanmoedigt. “De jeugd is meer geënt op computers en gaat gestructureerder om met de toenemende wet- en regelgeving op ons vakgebied, dat hebben ze beter in de hand”, zegt hij. “Overnames lopen vaak stuk als je daar geen begrip voor hebt. Daarom geef ik Ron de ruimte, we vullen elkaar mooi aan. En als hij het anders wil doen, moet hij dat gewoon doen. Je ziet wel waar het spaak loopt en je leert het meest van je fouten.”

Ook Van Zuidam junior ziet verschillen. “Pa doet heel veel op gevoel. Zelf wil ik graag zekerheid hebben en stuur ik meer op cijfers om te kunnen beslissen wat beter is, bijvoorbeeld auto’s leasen of aanschaffen”, verklaart Ron. “Hetzelfde geldt voor de aanschaf van gereedschap, ook daar kijk ik naar het rendement. Soms is een investering haast geen investering omdat het in het werk veel gemak en tijdwinst oplevert.”

Nieuwe dimensies
Over het algemeen zitten de twee Van Zuidams echter op één lijn, bijvoorbeeld ten aanzien van kwaliteit. “Als iemand niet voor kwaliteit wil betalen en wij iets moeten bouwen waar we niet achter staan, dan doen we het niet. Wij willen alleen topinstallaties leveren.” Ron neemt de beslissingen in het bedrijf, maar grijpt graag terug op de ervaring van zijn vader. “Bijvoorbeeld over deelname aan ontbijtfitness voor ondernemers. Mijn vader adviseerde het wel te doen, omdat ondernemen in zijn ogen begint met netwerken. En dan moet je niet kijken naar wat het kost, maar naar wat het later oplevert.”

Terugkijkend noemt Hans de nieuwbouw als hoogtepunt in de geschiedenis van PS Koeltechniek. “In 2000 hebben we hier aan de Maagdenburgstraat een nieuw pand laten zetten, dat was de mooiste gebeurtenis in ons bestaan.” In de loop der tijd ontstonden er nieuwe dimensies in het bedrijf. Ron: “Waar we ons voorheen vooral toelegden op vlees en vis, kwam er bijvoorbeeld het rijpen van kaas bij. Een van onze collega’s is daar in gespecialiseerd. Want elk product heeft zijn eigen eigenschappen en vereisten qua temperatuur, luchtvochtigheid en dergelijke.” Vader Hans onderschrijft dit. “Iedereen kan koeltechniek studeren tot op het hoogste niveau, maar als je geen verstand hebt van het product, ga je de bietenbrug op.”

Digitalisering werkprocessen
Een andere belangrijke succesfactor is up-to-date blijven. PS Koeltechniek volgt nieuwe ontwikkelingen in de markt op de voet, zoals nu milieuvriendelijke koudemiddelen en duurzaamheid. “Klanten vragen daarnaar en we willen altijd kunnen meedenken. Warmteterugwinning, energiebesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld niet meer weg te denken”, zegt Ron. “Om het broeikaseffect tegen te gaan, wil de overheid door het uitfaseren van chemische koudemiddelen bedrijven dwingen over te stappen op natuurlijke koudemiddelen met een veel lagere CO2- uitstoot. Met oog voor de langere termijn adviseren wij onze klanten over de economisch meest gunstige en kwalitatief meest verantwoorde manier waarop ze dit kunnen aanpakken.”

Daarnaast is Zuidam junior bezig met een digitaliseringsslag. “Tegenwoordig bewaren we niets meer op papier. Dat bespaart ruimte en versnelt de werkprocessen. We zijn nu bezig met digitale werkbonnen. Als het systeem die direct omzet in facturen, levert dat een week tijdwinst op. En eerder factureren betekent ook dat er eerder geld binnenkomt.” Verder wil hij meer gaan inzetten op de website en social media. “Je naam moet continu gezien worden.”

Kijkend naar de huidige marktontwikkelingen, zien Hans en Ron de toekomst van PS Koeltechniek met vertrouwen tegemoet. “De woningbouw gaat van het gas af en stapt over op een combinatie van warmtecollectoren en warmtepompen. Daarnaast zullen voedingsmiddelen bij alle stappen van fabriek tot eindgebruiker koeling nodig blijven hebben”, stelt Hans. PS Koeltechniek heeft momenteel dan ook de nodige vacatures. “Als je voor koeltechniek kiest, heb je je hele leven werk én een goed salaris”, Ron en Hans van Zuidam besluit Ron.

- Advertentie -