Op het vlak van renovatie, verduurzamen en verbouw hebben Bouwbedrijf en Timmerfabriek De Haan en Van Wijnen Harderwijk elkaar gevonden. Het specialistisch maatwerk van dit Deventer bedrijf sluit goed aan bij de uitdagende projecten van de tak Onderhoud & Beheer. Daarnaast is er ook qua bedrijfscultuur een match, wat heeft geresulteerd in een succesvol partnerschap.

Bouwbedrijf en Timmerfabriek De Haan verhuisde vorig jaar naar een nieuw pand aan de Roermondstraat in Deventer. Eigenaren Robert Bossenbroek en John Kuiper, die zes jaar geleden de naam overkochten, hebben inmiddels twaalf medewerkers in dienst. Het bedrijf richt zich op specialistisch maatwerk en werkt met name voor zorginstellingen, woningbouwcorporaties, scholen en collega-aannemers in de regio. Een ervan is Van Wijnen in Harderwijk, waar Martin van Gent verantwoordelijk is voor de tak Onderhoud & Beheer in Harderwijk en Apeldoorn. “Met 45 medewerkers richten wij ons op het renoveren, verduurzamen en verbouwen van woningen voor met name woningcorporaties en zorgpartijen.”

Maatwerk
Momenteel hebben beide bedrijven zo’n vijf projecten onderhanden waarin ze samen optrekken. “Bij de Doggersbank in Apeldoorn, een dagbestedingscentrum voor mindervaliden, moesten veel kozijnen en deuren vervangen worden. Allemaal maatwerk, want het pand dateert uit de jaren 70. Dan staat er het nodige schots en scheef en passen nieuwbouwkozijnen niet”, aldus Bert Brandsen, projectleider bij Van Wijnen Onderhoud & Beheer in Harderwijk en Apeldoorn. Een klus die uitstekend past bij Bouwbedrijf en Timmerfabriek De Haan. “We zorgen ervoor dat elk raam, elke deur en al het bijzondere lijstwerk op maat op de bouw aankomt. Maatwerk, daar zijn we sterk in. We denken mee vanaf het begin en adviseren in bestaande situaties over een nieuw raamsysteem zonder dat alle kozijnen vervangen hoeven worden. We ontwerpen voor de klant en maken een voorstel zodat ze kunnen zien of het is wat ze bedoelen. En als de kozijnen de fabriek uitkomen, gaan we tevens mee naar de bouw om ze te plaatsen”, zegt Kuiper. “Eventueel geven we de maten ook door aan de glaszetter en de schilder, zodat die ook op de hoogte zijn. En voor elektrische sloten en deurspanners kunnen wij eveneens de mogelijkheden aangeven.”

Vakmanschap
Een ander project betreft het Hudighuis in Driebergen. Dit voormalig kindertehuis wordt geheel gestript om in de toekomst vijf luxe woningen te kunnen herbergen. Ook hier is sprake van veel maatwerk en detaillering in sponningen. Van Gent: “Ramen en kozijnen zijn nu eenmaal niet onze corebusiness, dus zijn we op zoek gegaan naar goede partners. In nieuwbouw gaat het doorgaans om het monteren van halffabrikaten en fungeren we als logistiek manager op de bouw. Voor renovatie- en onderhoudswerkzaamheden komt er vakmanschap bij kijken. Daarom willen we een partner die over de nodige knowhow beschikt en die maatwerk kan leveren.”

Dat maatwerk komt wederom goed van pas bij een project aan de Hoofdstraat in Apeldoorn, waar beide bedrijven gezamenlijk optrekken in het offertetraject. “We hebben hier opnieuw De Haan bij betrokken vanwege hun expertise op dit vlak. Het is namelijk een pand met veel achterstallig onderhoud”, aldus Van Gent. Kuiper legt uit waarom dit zo’n specialistische klus is. “Er zitten veel schuif- en draairamen en naar binnen draaiende deuren in die zijn opgedikt met sierlatten en architraven. Ook zijn er vele betimmeringen met een gewelfd profiel, dat moet allemaal in de oude staat worden teruggebracht. Vandaar dat wij een inspectie aan de gevel hebben uitgevoerd om de omvang van het werk te bepalen.”

Aantrekkende markt
Die kennis en expertise komt meer en meer boven water, aldus Bossenbroek: “We merken dat de markt voor ons weer aantrekt. Grote timmerfabrieken, die zich in de crisis ook op de onderhoudsmarkt stortten, trekken zich nu terug en richten zich weer op de nieuwbouw. Daardoor komen wij meer in beeld bij renovatietrajecten, zoals bijvoorbeeld een paar jaar geleden bij Villa Kakelbont van ’s Heeren Loo in Ermelo.” Ook in dit project werkte De Haan samen met Van Wijnen en leverde het bedrijf maatwerk op meerdere vlakken. “Men wilde het pand verduurzamen maar tegelijkertijd de oude stijl behouden. Dat betekende dat we voor eenzelfde aanblik bij het vervangen van het enkel glas door dubbel glas vanwege de dikkere beglazing ook profiellatten hebben aangebracht zodat de ramen werden opgedikt”, verklaart Kuiper. “En ook het moderne hang- en sluitwerk moest achter speciale sponningen verborgen worden.”

Zowel De Haan als Van Wijnen is zeer te spreken over de huidige samenwerking. “Wij hebben gekozen voor partnerschap in plaats van voor elke klus vier offertes op te vragen. Dat is in onze ogen de manier om projecten slim en scherp vlot te trekken”, aldus Van Gent. “Met goede partners kun je veel efficiënter werken en een team creëren.” Bossenbroek onderschrijft dit. “Als partners kent ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en draag je de risico’s gezamenlijk. Samenwerking leidt tot een hogere kwaliteit en het beste resultaat en daardoor tot meer tevreden opdrachtgevers.”

Van Gent onderstreept de toegevoegde waarde van De Haan. “Als we voor moeilijke opgaven staan, profiteren we met name van hun advies in het voortraject. Bij het verduurzamen van woningen zie je vaak dat niets recht is en dan hebben we specialisten nodig die dat voor ons kunnen maken”, zegt hij. “De houding is voor ons echter het allerbelangrijkst. Dat je elkaar geen vliegen afvangt op het vlak van prijsvorming. De Haan is een partner die bij ons past en waarmee het prettig samenwerken is, ook vanwege de grote mate van transparantie. De relatie is goed en de kwaliteit uitmuntend. Dat geeft vertrouwen.” Bossenbroek sluit zich hierbij aan. “Hoe je met elkaar omgaat, is essentieel. Elkaar in je waarde laten, kennis delen, iedereen op de juiste plek inzetten en gezamenlijk dingen oplossen. Dat vinden we terug bij Van Wijnen. En natuurlijk genieten we van de waardering voor ons vak.”

Bouwbedrijf en
Timmerfabriek De Haan
Roermondstraat 11
7418 CP Deventer
0570-745073
info@dehaandeventer.nl
www.dehaandeventer

- Advertentie -